Ajankohtaista

< Takaisin

Hintan vesilaitoksen asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 18.2.2021 klo 17.00 – 19.00

Hintan vesilaitoksen asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään etänä teams-kokouksena 18.2.2021 klo 17-19. Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä.

Haankkeen rajaus kartalla

Kuva: kaavahankkeen tarkastelualue.

Oulun kaupungin alueella häiriöttömän vedenjakelun ja puhtaan veden riittävyyden turvaamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varata riittävät alueet vesilaitoksen kehittämiselle Hintassa. Tarkoituksena on osoittaa Hinttaan aluetta uuden vesilaitosyksikön, puhdasvesialtaan sekä varavedentuloaltaan sijoittamista varten siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Hintan vesilaitoksen nykyisellä tontilla ei ole mahdollista lisärakentamista enää toteuttaa, vaan lisätilaa tarvitaan ympäröiviltä alueilta.

Hintan vesilaitoksen asemakaavan muutosluonnos ja tonttijako on nähtävillä 2.2. – 4.3.2021 Oulun kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa myös kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja hankkeen projektikortilta

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.