Ajankohtaista

< Takaisin

Hintan vesilaitoksen kaavaehdotuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus ETÄNÄ 13.12.2021 klo 17

Hintan vesilaitoksen kaavamuutoksen ehdotusvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä maanantaina 13.12.2021 klo 17. Korona tilanteen johdosta tilaisuuteen voi osallistua vain ETÄNÄ.

Tervetuloa mukaan etätilaisuuteen tästä linkistä!

Ilmakuvaupotus suunnitelmasta

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varata riittävät alueet vesilaitoksen kehittämiselle Hintassa. Oulun kaupungin alueella häiriöttömän vedenjakelun ja puhtaan veden riittävyyden turvaamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. Tarkoituksena on osoittaa Hinttaan aluetta uuden vesilaitosyksikön, puhdasvesialtaan sekä varavedentuloaltaan sijoittamista varten siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden.

Hintan kaupunginosan osaa koskeva asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako (Hintan vesilaitos) on nähtävillä 26.11. – 31.12.2021 Oulun kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/kuulutukset. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 31.12.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja hankkeen projektikortilta.

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.