Ajankohtaista

< Takaisin

Suistokaupunkivisio kommentoitavana

Suistokaupunkivision raporttiluonnos on valmistunut ja se hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 26.2. nähtäville asetettavaksi asukkaiden ja eri sidosryhmien mielipiteitä varten.

Suistokaupunkivision tarkoituksena on muodostaa kokonaisnäkemys Oulujoen suistoalueen tulevaisuudesta ja kehittämisen periaatteista. Suistokaupunkivisio ohjaa periaatteillaan suistoalueen maankäytön tarkempaa suunnittelua ja muuta kehittämistä.

Suunnittelualueena on tarkasteltu Oulujoen keskeistä suistoaluetta: Koskikeskuksen, Hartaanselän ja Rommakonselän alueita saarineen ja rantoineen. Raporttiluonnoksen laadinnassa on hyödynnetty suistoalueesta laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä, keväällä 2018 toteutetun kyselyn tuloksia sekä eri sidosryhmien näkemyksiä.

Virkistävä, arvokas ja uudistuva suistokaupunki

Suistokaupunkivision raporttiluonnoksessa kehittämisen painopisteet on esitetty strategisina päätavoitteina. Niiden mukaan suiston kehittämisessä korostuvat virkistys ja ulkoilu, vihreä ja sininen, elämykset ja tapahtumat, arvokkuus ja kauneus, yhteinen ja esteettömyys sekä kestävyys ja laadukkuus.

Kehittämisperiaatteet on kuvattu kolmessa eri kokonaisuudessa: virkistävä suistokaupunki, arvokas suistokaupunki ja uudistuva suistokaupunki. Yleisten kehittämisperiaatteiden mukaan mm. viher- ja virkistysalueita kehitetään niiden ominaisuuksiin perustuen, tarjotaan tapahtumapaikkoja, sekä edistetään virkistyskäytön, reitistöjen ja kalastuksen olosuhteita. Lähtökohdiksi suistokaupungin kehittämisessä otetaan alueen arvot, laadukas suunnittelu ja toteutus sekä rantojen käytön monipuolistaminen.  

Raporttiluonnoksessa on lisäksi esitetty kehittämisideoita, jotka konkretisoituisivat pieninä toimenpiteinä. Nämä ideat koskevat mm. uusien pienimuotoisten reittien ja taukopaikkojen rakentamista, melonta- ja kalastuskeskuksen kehittämistä sekä Merikosken historian esittelyä Lohipadonniemen puistossa. Tulevien vuosien kärkitoimenpiteiksi esitetty selvitys vesipeilien säilyttämisestä ja vaihtoehdoista, Hartaanselänrannan suunnittelu, Rommakonselän suistokaupunginosan suunnittelun käynnistäminen selvitysvaiheella, sekä melonta- ja kalastuskeskuksen kehittäminen haku- ja yhteistyömenettelyllä.

Kommentoi raporttiluonnosta

Suistokaupunkivision raporttiluonnos on maaliskuun keskusteltavissa ja kommentoitavissa. Raporttiluonnoksesta voi antaa palautetta vastaamalla kyselyyn 31.3. mennessä tai osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 20.3. klo 17.00-19.00 Ympäristötalolla osoitteessa Solistinkatu 2.

Raporttiluonnos, linkki kyselyyn ja tietoja suistokaupunkivisiosta löytyy osoitteesta www.ouka.fi/suistokaupunki.

Lisätietoja: Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, puh. 044 703 1233, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.