Ajankohtaista

< Takaisin

Ilmoittautuminen Asemakeskuksen tiedostus- ja keskustelutilaisuuteen 3.12.2020 klo 17-19

Asemakeskuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 3.12.2020 klo 17-19 etänä. Tilaisuus pidetään Teams -kokouksena. 
Niille henkilöille, jotka eivät voi osallistua tilaisuuteen etänä, järjestetään mahdollisuus seurata tilaisuutta screeniltä Ympäristötalon kahvila Leetassa, Solistinkatu 2.
Korona -ohjeistuksesta johtuen tilaisuutta seuraamaan Ympäristötalolle voidaan ottaa 20 henkilöä. 
Hankkeen esittelijät eivät ole paikalla Ympäristötalolla; he osallistuvat tilaisuuteen etäyhteyden kautta.

Ilmoittautumiset molempiin tilaisuuksiin 29.11.2020 mennessä.

Korona -tilanteesta ja siihen liittyvistä ohjeistuksista johtuen tilaisuuden järjestelyihin voi vielä tulla muutoksia.
Näistä tiedotetaan ilmoittautuneille sähköpostilla joulukuun alussa.

aluerajaus kartalla

Asemakeskukseen liittyvä asemakaavan muutos koskee II (Vaara) kaupunginosan kortteleita 36, 37 ja korttelin 42 tonttia 3 sekä osaa rautatiealuetta (LR-1) ja ympäröiviä katualueita. Alueelle on tarkoituksena suunnitella asemakeskus, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja muun muassa linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Suunnittelun aikana voidaan tutkia myös muiden toimintojen sijoittumista alueelle. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, katuihin ja sujuvaan yhteyteen keskustasta Raksilaan rautatiealueen alitse.

Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27.10.2020 § 479. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista, vaikutusten arvioinneista ja vuorovaikutuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtäville 13.11.-18.12.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 18.12.2020 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Asemakeskuksen asemakaavan muutoshankkeesta projektikortilta.

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.