Ajankohtaista

< Takaisin

Kirkkokadun peruskorjaus välillä Sepänkatu – Saaristonkatu alkaa

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun Vesi käynnistävät Kirkkokadun peruskorjauksen välillä Sepänkatu - Saaristonkatu maanantaina 11.5.2020. Valmistelevat työt aloitetaan viikolla 19. Rakentamistyö käsittää vesihuoltoverkoston peruskorjauksen sekä kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden uusimisen koko kadun poikkileikkausleveydeltä. Katu- ja vesihuolto töiden yhteydessä tehdään myös kaukolämpö-, valaistus-, sähköverkko- ja tietoliikennetöitä.

Peruskorjauksen myötä Kirkkokatu välillä Saaristonkatu-Albertinkatu muuttuu sulana pidettäväksi kävelykatualueeksi. Saaristonkadun ylittävä suojatie muuttuu myös sulana pidettäväksi. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Saaristonkadun ajoneuvoliikenne Kirkkokadun risteyksessä kavennetaan yhdelle kaistalle viikolla 19. Risteysalueella tulee olemaan käytössä vain yksi ajokaista arviolta elokuun alkuun saakka. Risteysalueen liikennevalot eivät ole käytössä työaikana. Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulevat hidastamaan liikennettä Saaristonkadulla välillä Isokatu-Torikatu. Autoilijoita suositellaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Rakennustyömaa aidataan suoja-aidoilla ja aluetta muutetaan työn etenemisen mukaisesti vaiheittain. Autoliikenne suljetaan peruskorjattavalta väliltä rakennustöiden ajaksi. Jalankulku, pyöräily ja kiinteistöjen huoltoliikenne järjestetään työmaa-alueella koko työmaan ajan. Työmaa ei tule vaikuttamaan liikkeiden toimintaan ja pääsy niihin varmistetaan koko työmaan ajan. Rakennustyön seurauksena alueella ja sen läheisyydessä liikkuu raskaita ajoneuvoja, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä. Töitä tehdään pääsääntöisesti kahdessa vuorossa klo 6.00- 22.00 välisenä aikana.

Työt toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian ja teleoperaattoreiden kanssa. Työmaan pääurakoitsijana toimii Oulun kaupungin Infra liikelaitos. 

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.