Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun vetovoimakohde – arviointiryhmä esittää Kiikelin tonttien varaamista Töölö Urban Oy:n merikylpyläidealle

  Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on järjestänyt Kiikelin tontinluovutuskilpailun kahdelle tontille. Kilpailuun osallistui kuusi kilpailijaa. Kilpailu oli kaksivaiheinen. Aluksi kiinnostusta kartoitettiin ilmoittautumiseen perustuen. Toisessa vaiheessa järjestettiin konsepti ja suunnittelukilpailu, jossa kilpailijoilta pyydettiin toiminta- ja palvelukonsepti, käyttösuunnitelma sekä rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelma.                    

Kaupungin tavoitteena on vahvistaa Oulun vetovoimaa, merellisyyttä ja kaupunkikulttuuria, elävöittää kaupunkilaisten yhteistä ympäristöä, tukea kaupungissa viihtymistä, lisätä saaren virkistyskäyttöä, rikastuttaa kaupunkikuvaa sekä tuoda torialueen läheisyyteen uutta ympärivuotista liiketoimintaa, joka monipuolistaa palveluita ja tuottaa synergiaa nykyisten liikkeiden ja palveluiden kanssa.

Kilpailualueena oli kaksi tonttia Kiikelissä: korttelin 44 tontti 1 ja korttelin 45 tontti 1 sekä näihin rajautuvat yleiset alueet ja vesialueet. Lähtökohta kilpailussa oli asemakaava.

Kaupunki on arvioinut kaikki kilpailijat sekä arvioinut kilpailuasiakirjoja seuraavien kriteerien perusteella:

 • Palvelukonseptin ja käyttösuunnitelman sopivuus alueelle
 • Vetovoimaisuuden (Oulun sisäinen ja ulkoinen) ja lisäarvon luominen alueelle
 • Kaupunkikuvallinen laatu ja arvokkaan ympäristön huomioiminen
 • Toteutuskelpoisuus ja -varmuus sekä aikataulu, ehdotuksen realistisuus
 • Rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman realistisuus

Kilpailuun osallistuivat 

 • Kiikelin Saunamaailma Oy
 • Sauna Finlandia Holding Oy
 • KTC Invest Oy
 • Kiinteistö Oy Kojamo
 • Kiinteistö Oy Sauna Uleåborg
 • Töölö Urban Oy

Kilpailutöiden havainnekuvat (pdf)                 

Arviontiryhmä esittää yhdyskuntalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle Kiikelin tonttien varaamista Töölö Urban Oy:lle esittelytekstissä mainituin ehdoin.

Samalla varasijalle valitaan Kiinteistö Oy Sauna Uleåborg. Mikäli varausaikana kilpailija ei esitä riittäviä asiakirjoja kaupunginhallitukselle varaus siirtyy varasijalle valitulle kilpailijalle samoilla ehdoilla.

Merellisyyden, vetovoimaisuuden ja lisäarvon luominen alueelle toteutui parhaiten Töölö Urban Oy:n työssä. Kilpailutyö antoi viitteitä korkealaatuisesta arkkitehtuurista. Kilpailutyö oli ainoa, jossa konsepti nojaa vahvasti merikylpyläideaan.

Töölö Urban Oy on kaupunkikehitys- ja sijoituskonserni, joka kehittää kaupunkielämän hankkeita. Konserniin kuuluvat Töölössa sijaitseva Kulttuuritehdas Korjaamo, Rautatientorin Jääpuisto sekä Katajanokan Allas Sea Pool.

Lisätietoja
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki, p. 044 703 1112 matti.matinheikki@ouka.fi
vs. asuntotoimenpäällikkö Veikko Lehtinen p. 044 703 2612 veikko.lehtinen@ouka.fi

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 27, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
  08 558 558 00 work
 • Sähköposti
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.