Ajankohtaista

< Takaisin

Rajakylän keskuksen asukaskysely - kysely avoinna 29.5. - 11.6.2018

Rajakylässä asuvilta, alueen toimijoilta ja kaikilta alueen kehittämisestä kiinnostuneilta halutaan tietoa, ideoita ja ajatuksia Rajakylän keskuksen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on kohentaa Rajakylän ilmettä sekä tehostaa ja monipuolistaa maankäyttöä. Kyselyn tuloksista laaditaan kesällä 2018 yhteenveto, jota käytetään yhtenä lähtöaineistona yleissuunnitelmaa laadittaessa.

 

Rajakylän alue on mukana myös yhtenä case -kohteena MAL-verkoston Asuinympäristön digitaalisuus –hankkeessa, jonka osana tämä kysely toteutetaan. Hankkeen tavoitteena on asukkaiden ja eri tahojen osallisuuden edistäminen oman asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Hankkeessa tuotetaan ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vision laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi.


Rajakylän keskuksen kehittämiseen ja suunnitteluun voi vaikuttaa vastaamalla kyselyyn 11.6.2018 saakka

  • sähköisenä netissä Rajakylän kysely tai
  • paperisena Rajakylän asukastuvalla, Ruiskukkatie 3 A, avoinna ma-to klo 9-15, pe klo 9-14.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Osallistu ja vaikuta – mielipiteesi on meille tärkeä

 

Lisätietoa:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitusarkkitehti Eini Vasu, eini.vasu@ouka.fi, p. 044 7032402

MAL –verkoston projektisuunnittelija Heli Suuronen, heli.suuronen@tampereenseutu.fi, p. 040 846 8127

 

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 27, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.