Ajankohtaista

< Takaisin

Ritaharjuntien tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä 7.1.2021 klo 17-19

Ritaharjuntien asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä torstaina 7.1.2021 klo 17-19. Tilaisuudessa esitellään asemakaavamuutoksen lähtökohtia, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, luonnosta sekä tehtyjä selvityksiä.

Osallistumislinkki tilaisuuteen

Asemakaavamuutosalueen rajaus kartalla
Kuva: Asemakaavan muutosalueen rajaus opaskartalla

Asemakaavan muutos koskee Linnanmaan kaupunginosan kortteleita 60 ja 61, Ritaharjuntien katualuetta sekä osia kortteleihin rajoittuvista suojaviher- ja virkistysalueista. Suunnittelualueelle on tehty suunnitteluvaraus Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy:lle ja Nokia on hakenut suunnitteluvarausalueelle asemakaavan muutosta.

Kaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että korttelialueet soveltuisivat muodoltaan ja kooltaan nykyistä paremmin Nokian uusien toimisto-, tuotekehitys- ja tuotantotilojen rakentamiseen. Kaavaprosessin aikana selvitetään mahdollisuudet muuttaa osittain Ritaharjuntien linjausta niin, että sen liikenteellinen toimivuus ja sijainti rakentamisalueeseen nähden paranevat. Alueen viher- ja virkistysarvojen huomioon ottaminen ovat myös keskeisesti mukana suunnittelussa.

Asemakaavamuutoksen luonnosten nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa myös kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja hankkeen projektikortilta.

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.