Ajankohtaista

< Takaisin

Tarkka-ampujankatu 20:n tiedotus- ja keskustelutilaisuus 9.12.2021 klo 17-19

Tarkka-ampujankatu 20:n asemakaavan ja tonttijaon muutoksen luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 9.12.2021 klo 17-19. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua joko Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2 tai etänä. Osallistumislinkki etänä osallistuville.

Viitesuunnitelmakuva: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Havainnekuva alueesta

Kortteli 16 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kortteliin muodostuvat kaavamuutoksen yhteydessä tontit nro 2-4. Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen siten, että oleva VI-kerroksinen rakennus säilyy ja suojellaan asemakaavassa sr-20 merkinnällä. Säilyvää rakennusta voidaan korottaa kahdella puiston suunnalta sisäänvedetyllä lisäkerroksella. III-kerroksinen rakennus on asemakaavan muutoksen myötä mahdollista purkaa. Alueelle voidaan sijoittaa II-VII-kerroksista uutta rakentamista.

Asemakaavaluonnoksessa korttelin rakennusoikeus on yhteensä 14 795 kem², jonka lisäksi osoitetaan 160 kem² talous- ja huoltotiloille. Kortteliin tulee osoittaa vähintään 215 kem² pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä- tai liiketilaa maantasokerrokseen. Luku sisältyy kokonaiskerrosalaan. Kortteliin voidaan toteuttaa maanalaista pysäköintiä. Tarkka-Ampujankadun varteen on osoitettu asemakaavakartalla ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Kortteliin sijoitetaan muuntamo.

Tontille arvioidaan muodostuvan 192 asuntoa 288 asukkaalle. Mitoitusperusteena on arvioitu asuntorakentamisen kerrosala 14 445 kerrosalaneliömetriä, 75 kem²/asunto ja 1,5 asukasta/asunto. Korttelialueen rakentamistehokkuudeksi muodostuu e=2,68.

Yhdyskuntalautakunnan asettamana Tarkka-ampujankatu 20:n asemakaavan muutosluonnos ja tonttijako on nähtävillä 23.11. – 23.12.2021  Oulun kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/kuulutukset. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 23.12.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Tarkka-ampujankatu 20:n projektikortilla.

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.