Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Oulun eteläisen Oivapisteen kaavaluonnoksesta 16.12.2021 klo 17 etänä

Oulun eteläisen Oivapisteen kaavaluonnoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 16.12.2021 klo 17-19.

Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä.

Havainnekuva Oivapisteestä

Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Arkadi Oy.

Asemakaavan muutos koskee Perävainion kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 1 osoitteessa Visiolinja 38. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen Kiertokaari Oy. Kaavamuutoksessa on tavoitteena sijoittaa tontille Oulun kaupungin eteläinen Oivapiste-jäteasema, joka on keräyspiste kotitalouksien pääasiassa maksuttomille hyötyjätteille. Tavoitteena on jäteaseman kaupunkikuvallinen laadukkuus. Yhdyskuntalautakunta on tehnyt tontin nro 1 eteläosasta suunnitteluvarauksen Kiertokaari Oy:lle 14.1.2020 § 4.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Eteläisen Oivapisteen kaavaluonnoksen nähtäville 10.12.2021 - 14.1.2022 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Eteläisen Oivapisteen projektikortilta.

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.