Ajankohtaista

Tuiranpuiston käyttöä ja kehittämistä koskeva kysely on auki 26.1.2018 saakka

Tuiranpuiston läheisyydessä asuvilta, alueen toimijoilta ja käyttäjiltä sekä muilta alueen kehittämisestä kiinnostuneilta halutaan tietoa, ideoita ja ajatuksia Tuiranpuiston nykykäytöstä sekä kehittämisestä tulevaisuudessa.

Osallistu ja vaikuta Tuiranpuiston kehittämiseen vastaamalla 26.1.2018 mennessä kyselyyn, joka löytyy netistä oheisesta linkistä: https://query.eharava.fi/2191. Paperisena kyselyyn voi vastata Tuiran asukastuvalla (Jatkotie 2) ja Tuiran hyvinvointikeskuksessa (Kangastie 12).

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Kyselyn tuloksista ja saadusta palautteesta laaditaan helmikuussa 2018 yhteenveto, jota käytetään yhtenä lähtöaineistona Tuiranpuiston suunnittelussa ja asemakaavatyössä. 

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 27, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.