Energia

Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus
Geoenergiaselvitys palvelee sekä kaupungin omaa suunnittelua että myös suoraan rakentajia eri lämmitysvaihtoehtojen kartoittamisessa. Selvityksestä saa kokonaiskuvan siitä, millä aluilla maalämpö on parhaiten hyödynnettävissä. Rakennuskohtaiset selvitykset ovat kuitenkin aina tarpeen, jotta lämpökaivot voidaan mitoittaa oikein.

Geoenergiakartoituksen on tehnyt Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Länsi-Suomen yksikkö. Kartoituksessa on selvitetty ja luokiteltu kallioperän kivilajiyksiköiden lämmönjohtavuus sekä maanpeitteen paksuus. Maanpeitteen paksuustietoja on täydennetty aiemmin tehtyjen lämpökaivojen poraustiedoilla. Kartoituksen tuloksena on yleispiirteinen karttaesitys geoenergian hyödyntämismahdollisuuksista koko kaupungin alueelta luokiteltuna neljään luokkaan. Geoenergialla tarkoitetaan maa- ja kallioperästä saatavaa lämmitys- ja viilennysenergiaa.

Hyvän geoenergiapotentiaalin omaavaa aluetta on noin neljäsosa Oulun pinta-alasta, mm. keskeinen kaupunkialue ja Oulujokivarsi sekä pohjois- ja itäosien maaseutumaiset alueet. Geoenergiapotentiaaliltaan kohtalaista on noin puolet kaupungin alueesta. Heikosti geoenergian hyödyntämiseen soveltuvia alueita ovat ns. Muhoksen muodostuman alueella sijaitsevat Oulunsalo, Virpiniemi ja Oulun keskustan ranta-alue.

Maalämmön osuus on merkittävästi lisääntynyt sekä uudis- että korjausrakentamisessa viimeisten vuosien aikana. Tähän mennessä kaupungin alueelle on tehty noin 400 lämpökaivoa, joiden saatavilla olleet kairaustiedot on syötetty tietokantaan. Vuoden 2013 alusta lähtien kaupunki on saanut kairausraportit kaikista uusista lämpökaivoista, joten poraustiedot päivittyvät jatkossa kattavasti.

Selvitys

Kartta

 

Lisätietoja

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (etunimi.sukunimi@ouka.fi)
– rakennusvalvonta, rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä p. 044 703 2721,
– yleiskaavoitus, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen p. 044 703 1233

GTK (etunimi.sukunimi@gtk.fi)
– erikoisasiantuntija Asmo Huusko p.  029 503 5265