Laadittavana

Golf-alueen osayleiskaava


Yhdyskuntalautakunta päätti 6.11.2018 lopettaa Golf-alueen osayleiskaavan laadinnan.