Kaijonharju

Kaijonharjun aluetta on tavoite suunnitella yleispiirteisesti pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot. Alueen suunnittelu etenee vaiheittain.  Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään asukaskysely vuoden 2016 lopussa ja vuonna 2017 alueelle järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu EUROPAN.

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskyselyn tulokset

Kaijonharju-yliopisto alueen asukkailta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta, alueen käyttäjiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta kerättiin tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat osa alueen suunnittelun tavoitteiden asettamista ja suunnittelun pohja aineistoa.  

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskysely oli auki 9.-31.12.2016. Kyselyyn tuli 237 vastausta. Vastaajat antoivat Kaijonharjun keskukselle arvosanan 6,5, eli kohtalaisen. Vastaajat toivoivat alueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Vastanneiden mukaan alueelle tarvitaan lisää monipuolisia palveluita, positiivista ja kutsuvaa asuinrakentamista, liikekeskuksen uudistamista ja selkeyttämistä sekä eri liikennemuotojen kehittämistä. Myös turvallisuutta, siisteyttä ja vihtyisyyttä tulisi kehittää. Alueen kehittäminen tulisi kuitenkin tehdä niin, että alueen luonnonläheisyys ja metsäisyys säilyy. Kyselyn tuloksiin voi tutustua tästä.
(Myös kysely on nähtävillä: Tulevaisuuden Kaijonharju -kysely).

50 vuotta sitten ensimmäinen arkkitehtikilpailu

Kaijonharjun keskuksen syntyminen liittyy kiinteästi 1960-luvun loppupuolella tehtyyn päätökseen Oulun yliopistokampuksen sijoittamisesta kaupunkirakenteen ulkopuolelle 5,5 km etäisyydelle Oulun ydinkeskustasta Linnanmaalle. Vuonna 1967 Oulun yliopiston suunnittelemiseksi järjestettiin pohjoismainen kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu. Kilpailun toisessa vaiheessa kuudelle jatkoon kutsutulle ilmoitettiin Kaijonharjun aluekeskuksen sijoittumisesta Kuivasjärven ja Pyykösjärven väliselle kannakselle. Aluekeskuksen tavoitteena oli, että palvelukeskuksen kaupunkimaisen tiivis ja elinvoimainen rakenne tukisi yliopistotoimintoja.

 

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskyselyn tulokset

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskysely oli auki loppuvuoden 2016 ja kyselyn tulosten yhteenvetoon voit tututustua täältä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi