Kulttuuriympäristö

Kaukovainion inventointi
Selvityksessä on inventoitu Kaukovainion rakennuskanta ja viheralueet sekä kehitetty Oulun tarpeisiin sopivaa modernin rakennusperinnön inventointimenetelmää.

Esite: Kaukovainio on mainio metsälähiö (pdf 1,2 Mt)

Julkaisu: Metsälähiön moderni rakennusperintö (pdf 4,7 Mt)
Rakennuskannan ja viheralueiden inventointi 2010–2011

Kaukovainio inventointi

 

As. Oy Hiirosharjun historiikki
As. Oy Hiirosharjun historia tarjoaa tapausesimerkin metsälähiörakentamisesta Kaukovainiolla: millaista arkkitehtuuria  1970-luvun talot edustivat, keitä siellä asui ja mitkä ovat vanhan betonikerrostalon korjaamisen haasteet.

Sininen talo harjulla: As. Oy Hiirosharjun rakennushistoriaa ja varhaisia vaiheita vv. 1971–1991 (9 Mt)