Kulttuuriympäristö

Oulun keskusta-alueiden kaupunkikuvaselvitys
Selvityksessä on tutkittu kaupunkikuvaa suistoa ympäröivillä alueilla. Selvitysalue käsittää ruutukaava-alueen, Raksilan länsiosan, Tuiran, Hietasaaren itäosan sekä suiston saaret ja vesialueet. Selvitys sisältää kaupunkikuva-analyyseja koko alueesta ja osa-alueilta. Analyysien pohjalta on annettu toimenpidesuosituksia sekä kaupunkikuvan kehittämiseksi että sen arvojen säilyttämiseksi ja korostamiseksi. Lisäksi selvityksessä on visioitu ideatasolla muutamien osa-alueiden kaupunkikuvan kehittämistä pitkällä aikavälillä. Analyysit ja toimenpidesuositukset on tarkoitettu suunnittelua ohjaaviksi, visiot ovat konsultin ideointa alueiden kehittämisestä.

Selvitysraportti

 

Muita selvityksiä aiheeseen liittyen

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin taajamakuvaa on tarkasteltu seuraavissa selvityksissä:

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys, 2012

Oulunsalon keskustatoimintojen alueen täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys, 2012