Korkea rakentaminen

Oulun korkean rakentamisen selvitys on yksi Uuden Oulun yleiskaavan perusselvityksistä. Selvitys on laadittu Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa. Kaupunginhallitus hyväksyi 11.8.2014 selvityksen jatkosuunnittelussa ohjeellisena noudatettavaksi. Selvitykseen on koottu tieto Oulun nykyisistä korkeista rakennuksista, esitetyistä hankkeista ja suunnitelmista. Selvityksessä on tarkasteltu korkean rakentamisen vaikutuksia maisemakuvaan ja kaupunkirakenteeseen sekä esitetään johtopäätökset ja suositukset Oulun korkealle rakentamiselle.