Siirry suoraan sisältöön

Kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristö

Tuki ja avustukset

Valtio tukee kulttuuriympäristön hoitoa ja rakennusten korjaamista eri ministeriöiden myöntämillä lainoilla, korkotuilla ja avustuksilla. Osa rahoituksesta on ohjattu jaettavaksi kuntien kautta.

Kulttuuriympäristön rahoituksesta ja avustuksista:

Ympäristöhallinnon sivuilla
Museoviraston sivulla

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö

Icomos

Docomomo

ICCROM