Kulttuuriympäristöohjelma

Kuntatilaisuudet 2013

Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelman esittely- ja keskustelutilaisuudet pidettiin toukokuussa 2013. Tilaisuuksissa käyty keskustelu sekä osallistujien huolellisesti täyttämät kyselylomakkeet antoivat arvokasta tietoa siitä, mitkä kulttuuriympäristön osat ovat kullekin kunnalle omaleimaisimmat ja mitkä maisemat ja ympäristöt asukkaille tärkeimpiä.

Kuntatilaisuudet pidettiin seuraavasti: 
8.5. Yli-Ii
10.5. Oulu
14.5. Oulunsalo
15.5. Ylikiiminki
28.5. Kiiminki
30.5. Haukipudas

Vesistöjen ympärille kasvanut asutus ja elinkeinot muodostavat koko uuden Oulun alueella asukkaille sen maiseman, jota muistellaan ja joka halutaan esitellä myös muille. Kunnasta riippuen maisema vaihtuu merenrantaniityistä ja saarista jokisuistoon kaupunkimaisemaan tai jokivarren peltoaukeisiin ja koskiin unohtamatta pienten järvien rantakyliä. Myös kirkot ympäristöineen koetaan joka kunnassa arvokkaiksi ympäristöiksi samoin kuin vanhat maatalot pihapiireineen.

Muutamat teemat nousivat kuntatilaisuuksissa erityisen vahvoina tietyillä alueilla. Tällaisia ovat esim. 1980-luvun rakentaminen Oulunsalossa, vesivoimalaitokset Yli-Iissä, sahojen ympärille muodostuneet kylät Haukiputaalla, tanssilava ja seurojentalot Ylikiimingissä, Koiteli ja kirkon seutu Kiimingissä ja Oulussa Hupisaarien puistoalue ja jokisuisto sekä tervaporvarien rakennuttama vanha Oulu.

Linkki – Kuntakierroksilla esiin nousseet teemat

Linkki – Kuntakierroksilla esiin nousseet kohteet kartalla