Laadittavana

 

Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaupunginhallitus käynnisti 9.3.2015 Lavakorven Tuulipuisto Oy:n aloitteesta osayleiskaavan laadinnan Ylikiimingin Lavakorven alueella. Lavakorven tuulivoimahankkeesta on suoritettu YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon 12.10.2016. Puolustusvoimien pääesikunnan operatiivisen osaston lausunnon mukaan YVA:n mukainen hanke ei suunnitellussa laajuudessa ollut hyväksyttävä ilmavalvontatutkiin aiheutuvien vaikutusten vuoksi. Lavakorven Tuulipuisto Oy on irtisanonut helmikuussa 2019 kaupungin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen, koska hankkeelle ei saatujen viranomaislausuntojen johdosta ole teknistaloudellisia toteutusedellytyksiä.
 
Yhdyskuntalautakunta on 12.3.2019 päättänyt lopettaa Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan. 
 
Lisätietoja:

Jouni Mäkäräinen p. 044 497 3116
etunimi.sukunimi@ouka.fi