Laadittavana

 

Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Ylikiimingissä Kiiminkijoen pohjoispuolella noin 17 kilometriä itään Ylikiimingin keskuksesta. Alustavan suunnittelualueen laajuus on noin 3 600 hehtaaria. Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee alueelle noin 60 tuulivoimalan laajuista maatuulivoimapuistoa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Osayleiskaava laaditaan rinnakkain hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) kanssa. Hankkeen ympäristövaikutukset ja toteuttamiskelpoisuus selvitetään YVA -menettelyn yhteydessä. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä. Lavakorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Puolustusvoimien pääesikunnan antaman lausunnon mukaan suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle ja tutkavaikutukset ovat niin merkittäviä, ettei puolustusvoimat hyväksy tuulivoimahankkeen suunnittelua YVA:n mukaisessa laajuudessa.

Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Oulun kaupunginhallitus on 27.4.2015 päättänyt Ylikiimingin Lavakorven aluetta koskevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voitte tutustua linkistä: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.4.2015 (pdf) . Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.5. - 24.7.2015.

Osayleiskaavan laadinta ei ole edennyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen.


Lisätietoja:
Jouni Mäkäräinen p. 044 497 3116
etunimi.sukunimi@ouka.fi