Kulttuuriympäristöohjelma

Mikä on kulttuuriympäristöohjelma?

Kulttuuriympäristöohjelma on asukkaiden, yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä tekemä linjaus ympäristön tärkeimmistä ominaispiirteistä sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä. Se kokoaa yhteen tietoa, ohjaa kohteiden hoitoa, antaa viranomaisille pohjatietoa päätöksentekoon ja toimii vuorovaikutuksen välineenä. Ohjelmassa esitetään alueen historiaa ja kehitysvaiheita niin, että nykyinen ympäristö ja sen erityispiirteet tulevat ymmärrettäviksi ja niiden merkitykset perustelluksi.


Mitä ohjelma sisältää?

 • kuvauksen alueen ominaispiirteistä
 • selvityksen alueen historiasta ja nykyisen kulttuuriympäristön muodostumisen päävaiheista
 • arvioinnin eri kohteista ja ympäristön laadusta
 • tavoitteet rakentamisen laadulle ja kulttuuriympäristön hoidolle sekä tiedonvälityksen ja yhteistyön järjestämiselle
 • suunnitelman ohjelman toteuttamiseksi: miten? milloin? kuka?


Miksi Oulun kulttuuriympäristöohjelma?

 • paikallisen identiteetin rakentajana ja uuden kuntakuvan kehittäjänä
 • apuna kulttuuriympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja viranomaisyhteistyössä
 • maankäytön suunnittelun pohja-aineistona, erityisesti Uuden Oulun yleiskaavan laadinnassa
 • kootut tiedot selvityksistä ja inventoinneista uudis- ja korjausrakentamisen ohjaamisen lähtökohtana
 • yleisen ympäristötiedon lisäämisessä, tiedonvälityksessä ja paikallishistorian opetuksessa
 • tausta-aineistona elinkeinotoiminnassa, markkinoinnissa ja hankesuunnittelussa