Kulttuuriympäristö

Pohjois-Pohjanmaan museo

Maakuntamuseo vastaa toimialueellaan rakennetun kulttuuriympäristön osalta maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Rakennustutkijat toimivat asiantuntijoina viranomaisneuvotteluissa ja antavat lausuntoja kaavoitusasioista, kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden rakennus- ja purkamislupa-asioista sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden arvottamisesta.

Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus eli PORA