Kulttuuriympäristö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennussuojelun näkökulmasta rakennusvalvonnalla on siten keskeinen rooli yksittäisten rakennusten suojeluarvojen huomioonottamisessa.

Rakennusvalvonta
Korjausrakentaminen 
Rakentamistapaohjeet ja kaavat