Kysely täydennysrakentamisesta - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Uuden Oulun yleiskaava Uuden Oulun yleiskaava

Täydennysrakentamiskysely

Millainen Oulu on vuonna 2050? Miten Oulun tulisi muuttua? Missä voisi olla enemmän asukkaita, työpaikkoja ja palveluita? Miten joukkoliikennettä voisi parantaa rakentamalla lisää?

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteutti marras-joulukuussa 2014 internet-kyselyn Oulun asemakaava-alueiden täydennysrakentamisesta. Uuden Oulun yleiskaavan laadintaan liittynyt kysely kartoitti oululaisten näkemyksiä täydennysrakentamisesta sekä täydennysrakentamiseen soveltuvista alueista. Kysely toteutettiin karttapohjaisella Harava-ky­sely­palvelulla.

Kyselyssä vastaajilta kartoitettiin monivalintakysymyksin heidän taustatietojaan sekä nykyistä ja asumistoiveiden mukaista asumismuotoa ja -ympäristöä. Täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita vastaajat pystyivät rajaamaan karttapohjalle joko alueina tai pisteinä. Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaasti kommentteja täydennysrakentamisesta, kyselystä sekä kertoa alueista, jotka he haluaisivat ehdottomasti säilyttää rakentamattomina.

Lisätietoa

Kysely Oulun täydennysrakentamisesta

Oululaisilla oli mahdollisuus kertoa kartalla minne nykyisen kaupunkirakenteen sisällä voisi rakentaa lisää. Kysely oli avoinna 17.11.-14.12.2014 välisenä aikana. 

Linkki: Kyselyn kysymykset