Kulttuuriympäristö

Tilakeskus

Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitilat. Tilakeskus huolehtii kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamista, suunnittelusta sekä ylläpidosta. Kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä.

Tilakeskus

Investointi- ja peruskorjaushankkeet Oulun kaupungissa