Kulttuuriympäristö

Tilapalvelut

Tilapalvelut hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitilat. Tilapalvelut huolehtii kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamista, suunnittelusta sekä ylläpidosta. Kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä.

Tilapalvelut