Uuden Oulun yleiskaava Uuden Oulun yleiskaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MRL 63 § mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on esitetty mm.

  • kaavaprosessin kulku,
  • aikataulu sekä
  • osallistumismahdollisuudet.

OAS päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana. OAS on viimeksi päivitetty yleiskaavaluonnoksen nähtävilleasettamisen yhteydessä helmikuussa 2014. Edellisen kerran OAS:a päivitettiin sen nähtävilläoloaikana 1.4.–2.5.2011 ja viranomaisneuvottelussa saadun palautteen perusteella kesäkuussa 2011.