Yleiskaavaluonnos - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Uuden Oulun yleiskaava Uuden Oulun yleiskaava

Yleiskaavaluonnos

NÄHTÄVILLÄOLO
Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2014 § 79 asettaa Uuden Oulun yleiskaavan yleiskaavaluonnoksen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 19.2.–21.3.2014 ja sitä esiteltiin yleisötilaisuuksissa keskustassa, Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa ja Yli-Iissä.

PALAUTE
Yleiskaavaluonnoksesta saatiin yli 40 pyydettyä lausuntoa ja yli 70 mielipidettä. Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt palautteelle laaditut vastineet kokouksessaan 28.10.2014 § 426. Palauteraportti sisältää palautteen kokonaisuudessaan sekä tiivistelmän palautteesta. Mielipiteet koskivat oheisen kartan mukaisia paikkoja.