6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos, OSAO

01.12.2017 - 31.05.2020

Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannetaan myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Hankkeessa kehitetään erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä helpommin ja joissa oppiminen on sujuva jatkumo henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan. Uusien oppimisympäristöjen kautta autamme synnyttämään myös uudenlaista yhteisöllisyyttä, jota tarvitaan kun entistä yksilöllisempien valintojen kautta vanhat staattiset yhteisöt menettävät merkitystään.


365/12-malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä:

  • yritys-oppilaitosyhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden luojana
  • yrittäjyys vahvana osana opintoja
  • työelämän tarpeista muodostettavat monialaiset opintopolut
  • virtuaaliset ja digitaaliset opinnot osana oppimista
  • osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin välinein
  • Hankkeen tuloksena syntyy 365/12- malli, jossa yhdistyvät opiskelijoiden itseohjautuvuuden, ohjauksen, osallistamisen, työelämäyhteistyön ja uusien oppimisympäristöjen hyvät käytännöt ja toimintamallit, jotka puolestaan mahdollistavat uusien liiketoimintaideoiden syntymisen.

Projektivastaava Antti Vainiokangas

p. 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

Verkkosivut: www.koulutustakuu.fi/365-12/

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta