6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke, Oulun kaupunki


Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avasivat yhdessä julkisia datojaan 31.12.2017 päättyneessä Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa. Tavoitteena oli luoda datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avata harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaa avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Työtä tehtiin eri kaupungeissa yhtä aikaa ja samalla tavalla. Sen tuloksena sekä kaupunkien että kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyi merkittävästi. Kärkihankkeen päätyttyä datan avaaminen jatkui osana kaupunkien perustoimintaa.

Kaupungit avasivat hankkeen aikana yli 500 datasettiä ja rajapintaa.
Kaupungit rakensivat harmonisoidut päätös-, palaute-, tapahtuma- ja resurssirajapinnat. Rajapintojen kautta jaetaan kaikki tieto kaupunkien tapahtumista (Linked Events) ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä.
Kaupungit rakensivat dataportaalialustan, joka kerää yhteen kaupungeissa tarjolla olevan datan, dokumentit, käyttöohjeet ja metadatan.
Koulutuksiin ja konsultointeihin osallistui yli 100 yritystä. Lisäksi hanke tuotti kuusi startup-yritystä.
Yli 150 avoimen datan sovellusta tuotettiin yrityksissä, oppilaitoksissa ja innovaatiokilpailuissa.
Yli 600 opiskelijaa osallistettiin.

Kaupunkien dataportaalit

Avoimen datan ja rajapintojen esitesarja: oppaita, suosituksia, selvityksiä

https://www.ouka.fi/avoindata

Projektipäällikkö Oulun kaupungilla: Katri Korpela.

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta