6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset, Kiertokaari

CircHubs

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena on löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Business Tampere. 

Kehityskohteet

Tampereella kehityskohteina ovat suunnitteluperiaatteiltaan älykkääseen ja kestävään kaupunkikehitykseen keskittyvä Hiedanrannan alue sekä Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueet. Pääkaupunkiseudulla kehityskohteena on Ekomo, Turussa Topinpuisto ja Oulussa Ruskon jätekeskuksen alue. 

Ruskon jätekeskukseen on rakenteilla kiertotalouden pilottialue, jossa on tilaa uusille toimijoille. Kiertotalouden pilottialue helpottaa uusien yritysten alkutaipaletta ja antaa innovaatioille testialustan. Kiertokaari haluaa pilotointialueensa kautta toimia kehittämisalustana ja mahdollistaa kiertotaloudellisten liiketoimintamallien syntymisen.

Kiertokaaren rooli

Kiertokaari vastaa hankkeessa ”viestintä ja verkostot” –työpaketin toteuttamisesta. Hankkeen myötä kiertotaloustoimijoiden välille syntyvän verkoston sekä erilaisten viestinnän alustojen avulla välitetään tietoa hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille eri 6Aika-kaupungeissa. Verkoston ja alustojen kautta jaetaan myös tietoa ja kokemuksia hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä.

Hankkeessa mukana: 

Business Tampere, hankkeen pääkoordinaattori
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Suomen ympäristökeskus SYKE 
Lounais-Suomen Jätehuolto 
Turun ammattikorkeakoulu 
Tampereen yliopisto 
Kiertokaari Oy
Ekokumppanit
 

Hankeaika: 1.5.2017 – 30.9.2019


Yhteyshenkilöt_
Projektipäällikkö Helmi Riihimäki
044 703 3953
helmi.riihimaki@kiertokaari.fi


Projektisuunnittelija Meeri Hilli
040 637 1687
meeri.hilli@kiertokaari.fi

circhubs.fi

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta