6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

City-IOT - Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja OAMK

 

 

Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi.

CityIoT hakee ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen. Kutsumme yrityksiä mukaan määrittelemään avoin dataintegraatioalusta kaupungeille ja kehittämään avoimen IoT-alustan mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja. 

Avoin IoT-rajapinta murtaa toimittajakohtaiset siilot ja mahdollistaa eri lähteistä saatavan tiedon täysimääräisen hyödyntämisen. Hankkeen pilottiympäristöt tarjoavat yrityksille mahdollisuuden tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä referenssikohteet osaamisen esittelyyn. 

Yritykset voivat hyötyä CityIoT-hankkeesta monella tapaa

  • Kaupungit investoivat lähitulevaisuudessa muun muassa kuituun, laitetiloihin, yksittäisiin järjestelmätesteihin ja muodostavat merkittävän asiakaskunnan.
  • Osallistumalla rajapintaehtojen vaatimustenmäärittelyyn, yritysten omien IoT-ratkaisujen ja käytössä olevien teknologioiden tarpeet ja vaatimukset huomioidaan.
  • Tampereelle ja Ouluun rakennettavat pilotympäristöt ovat yritysten käytettävissä muun muassa sensoriteknologioiden, verkkoratkaisujen ja omien tuotteiden testaukseen.
  • Yhteistyö eri toimialojen yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa synnyttää uusia tuoteideoita ja liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Kaupunkien nykyisten järjestelmien toimittajakohtaisten siilojen purkaminen mahdollistaa yritysten välisen yhteistyön ja tuotekehityksen.
  • Avoimen rajapinnan myötä pienet yritykset voivat tarjota omia ratkaisuja osana isompaa kokonaisuutta.

CityIoT -hankkeella haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen. Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia eri toimialojen palvelutuotannossa ja asiakkaiden palvelemisessa. Haasteena on tunnistaa IoT:n mahdollisuudet, tietoturvallisuus sekä hallita kokonaisuutta tietojen ja teknologioiden eriytymisen estämiseksi. Yritykset kutsutaan mukaan avoimen, toimijoista riippumattoman dataintegraatioalustan ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Ratkaisuja pilotoidaan hankkeen aikana rakennettavassa IoT-pilotointiympäristössä, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen yli toimialarajojen.

Yritykset voivat hyödyntää ympäristöä tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Erityisesti pienillä yrityksillä on omien testausympäristöjen puuttuessa rajalliset mahdollisuudet testata ja integroida omia ratkaisuja suurempiin kokonaisuuksiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yrityksille uusia liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuuksia sekä referenssikohteita osaamisensa esittelyyn. IoT-tiedon hyödyntäjien eturintamassa suomalaiset yritykset voivat saada liiketoiminnalle uutta kasvua kansainvälisyydestä ja luoda Suomeen uusia työpaikkoja.

Lisätietoja hankkeesta: www.cityiot.fi
 

Yhteyshenkilöt Oulussa:

Oulun kaupunki, Oulun Tilakeskus
Projektipäällikkö
Jani Nousiainen
jani.nousiainen (at) ouka.fi

Oulun yliopisto
Pirjo Rousu
Puhelin: 050 573 4763
pirjo.rousu (at) oulu.fi


OAMK
Janne Kumpuoja
Laboratorioinsinööri
Informaatioteknologia, uudet teknologiat
050 3174653
janne.kumpuoja (at) oamk.fi

 

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta