6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Kasvun ekosysteemit, BusinessOulu

Kasvun ekosysteemit -hankkeella mahdollistetaan yritysten kasvua kehittämällä ja toteuttamalla parempia innovaatiopalveluita ja -verkostoja. Kasvuhakuisille yrityksille on kaupungeissa tarjolla palveluita, tapahtumia ja yhteistyömahdollisuuksia, mutta ne ovat hajallaan. Palveluiden ja tapahtumien välille jää aukkopaikkoja, mutta myös päällekkäisyyksiä voi olla. Siksi rakennetaan innovaatiotoimijoiden verkostoa, joka voi toteuttaa innovaatiopalveluita yrityksille oikea-aikaisesti ja helposti saavutettavalla tavalla. Verkoston yhteistyönä jaetaan hyviä käytäntöjä sekä rakennetaan palvelutarjottimia ja palvelupolkuja. Kasvun ekosysteemit -hanke kehittää innovaatioekosysteemejä, joissa yritykset, tutkimus- ja koulutuslaitokset, rahoittajat ja asiakkaat kohtaavat. 

Kaupungit ovat valinneet toimialoja, joille hankkeessa toteutetaan innovaatiokeskittymiä. Näitä ovat esimerkiksi meri, cleantech, terveys ja peliala. Oulussa ei ole valittu tiettyjä toimialoja, koska innovaatiokeskittymämallia on täällä toteutettu jo aiemmin. Oulussakin toteutetaan toimialakohtaisia sparraus- ja valmennusohjelmia innovatiivisille yrityksille, ensimmäisenä käynnistyy Health-alan ohjelma. Yritysten tietotarpeisiin vastataan kehittämällä palveluja, jotka tukevat yritysten tiedollajohtamista: tuotetaan kaksisuuntaisesti tietoa yrityksistä ja yrityksille. Hankkeessa kehitetään myös ratkaisuja, joiden avulla seurataan innovaatioekosysteemin tilannekuvaa sekä ideoiden ja aihioiden virtaa ekosysteemissä (”deal flow”).

Hankekokonaisuudessa ovat mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Oulun kaupunki/BusinessOulu, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea (Business Tampere), Turku Science Park, Vantaan kaupunki.

Kesto: 1.8.2018 - 31.12.2020

Projektipäällikkö Oulussa
Pirjo Koskiniemi
Innovaatiopalvelut, vastuuhenkilö
pirjo.koskiniemi ( at) businessoulu.com
040 592 5375
 

Tapahtumia Oulussa

sOULUtions 10.-12.4. 2019 Asemathon - Ideasta kokeiluihin 7.9., 9.5. ja 13.5.2019


 

 

 

sOULUtions

sOULUTION-tapahtuma Oulussa, kuva Anna Karppinen.

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta