6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

ROBOREEL - Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa, OAMK

 

Automaation kehitys on viime vuosina ottanut merkittäviä askeleita, jotka tulevat muuttamaan käsitystämme työstä ja sen sisällöstä. Mikäli kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia ei ymmärretä ja osata hyödyntää, käynnissä oleva muutos tulee merkittävästi vaikuttamaan paikallisen yritystoiminnan elinkelpoisuuteen. Muutos on uhka tai mahdollisuus - uhka toteutuu mikäli sen tarjoamia mahdollisuuksia ei selvitetä ja hyödynnetä.

Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä hyödyntämään automaation kehityksen tarjoamat mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan. Hanke toteutetaan yhteishankkeena ja ytimessä on valmentaa kuutoskaupunkien yrityksiä paikallisten oppilaitosten robotiikkaosaamisella. Hankkeessa yrityksille tehdään konsultointia, toimintakartoituksia, tilanneanalyysejä ja kehityssuunnitelmia, joita ne voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseen robotiikan tuomissa muutospaineissa. Hankkeen aikana yritykset, oppilaitokset ja eri alojen asiantuntijat lisäävät yritysten osaamista valmentamalla yrityksiä ja niiden henkilöstöä kohtaamaan robotiikan tuomat haasteet ja ennakoimaan ne, sekä etsimään uusia liiketoimintaetuja ja -mahdollisuuksia tulevista muutoksista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: Vantaan kaupunki (hallinnoija), Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Metropolia, Oamk sekä Omnia. Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja rahoitus on 6Aika EAKR-rahoitusta.

Roboreel-verkkosivut
 

Yhteyshenkilö OAMKissa:

Juha Junttila
Projektipäällikkö
Konetekniikka, OAMK
juha.junttila (at) oamk.fi
040 6469071

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta