6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

PoraKONE - Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla, OAMK

Kone- ja metalliteollisuus on tärkeä Suomen viennin kehittymiselle sekä omilla tuotteilla että tukien muiden alojen tuotannollista toimintaa. Viime aikoina on todettu puutetta erityisesti hitsauksen osaamisesta uusien rakennemateriaalien osalta. Tällaisia uusia mahdollisuuksia antavia materiaaleja ovat erikoislujat teräkset.

Hankkeella kehitetään Oulun ammattikorkeakoulun valmiutta palvella alueen ja Suomen yrityksiä erityisesti hitsaukseen ja erikoislujiin teräksiin liittyvän osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on myös toimia kone- ja metallialan yritysten välisen yhteistyön aloittajana ja ylläpitäjänä.

PoraKONE-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajina toimivat Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Metropolia ammattikorkeakoulu Oy.

Toteutusaika: 01.01.2018 - 30.06.2020.

Yhteyshenkilö OAMKissa:
Vesa Rahkolin
Projektipäällikkö
Konetekniikka, OAMK
vesa.rahkolin (at) oamk.fi
040 6452239

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta