6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt, Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut ja OAMK

Koulut ja kaupunki innovaatioalustoina

Oulussa kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut vastaa yritysten tarpeisiin päästä tekemään kehittämisyhteistyötä oppimisympäristöjen käyttäjien kanssa. Rakennamme Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa koulujen ja yritysten välistä yhteiskehittämisen toimintamallia sekä luomme kasvatuksen ja koulutuksen alalle kokeilukulttuuria. Kokeilujen avulla yritykset pääsevät innovoimaan uusia tuotteita ja kehittämään jo olemassa olevia yhdessä koulujen ja monitoimitalojen käyttäjien kanssa. Toivomme, että kokeiluja tarjotaan eri näkökulmista.

Oppimisympäristöt käsitetään laajasti: niihin kuuluvat niin fyysinen ja digitaalinen ympäristö kuin perinteisen luokkahuoneen tai koulurakennuksen ulkopuolinen opetus. Oulun kaupungin osatoteutuksella on hankkeessa lisäksi seuraavat teemat, jotka painottuvat toiminnassamme:

  • Uudet (avoimet) oppimisympäristöt
  • Sovellukset ja ohjelmistot (välitunti)liikunnan sekä luokkahuoneen ulkopuolisen opetuksen lisäämisen tukena
  • Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kouluissa ja monitoimitaloissa.


Oamk pilotoi älykästä tilankäytön seurantaa oppimisympäristöissä

Oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyviin tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen kaupunkeja, oppilaitoksia ja erilaisia tki-organisaatioita voidakseen kehittää asiakkaidensa tarpeita aidosti palvelevia ratkaisuja. Oamkin osatoteutuksen taustalla on kaksi vahvaa trendiä: tarve resurssien viisaampaan käyttöön ja uudenlaisen oppimisen tuoma oppijoiden itseohjautuvuus. Fyysisten oppimisympäristöjen käyttöä tulee tulevaisuudessa tehostaa ja tiloja käyttää viisaasti. Älykäs talotekniikka ja mm. IoT-pohjainen seurantateknologia mahdollistavat reaaliaikaisen ja monipuolisen tiedon tuottamisen  tilojen todellisesta käyttöasteesta ja henkilöiden toiminnasta niissä. Itseohjautuvat oppijat valitsevat itselleen sopivat työtavat, työskentelypaikat ja -ryhmät. Tästä syystä perinteinen lukujärjestyspohjainen tilankäyttösuunnittelu ei enää pysty ennustamaan käyttäjien tarpeita tehokkaasti. Uuden teknologian tarjoama tieto luo uusia sovellusmahdollisuuksia. Tilojen ja toimijoiden seuranta mahdollistaa uudenlaista oppimisen analytiikkaa, tilojen käytön suunnittelua, reaaliaikaisen varaustilanteen näyttämistä sekä tuo mahdollisuuden oppia ennustamaan tulevia tarpeita.

Toteuttamisaika: 1.9.2017 - 31.8.2020.

Verkkosivut: www.oppimisenuusiaika.fi

 

Anne Koskela
projektipäällikkö
anne.koskela(at)ouka.fi
040 182 1560

Johanna Pihlajamaa
projektipäällikkö
johanna.pihlajamaa(at)oamk.fi
040 554 7337

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta