Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Kiusaamisen vastainen kehittämistyö on käynnistynyt

Oulun kaupungissa kehitetään varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaista työtä. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on aloittanut työryhmä, jonka tehtävänä on laatia toukokuun loppuun mennessä Oulun kaupungin suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.  

Työryhmä koostuu monialaisista asiantuntijoista Oulun kaupungin opiskeluhuollosta, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, hyvinvointi- ja nuorisopalveluista, sivistys- ja kulttuuripalvelujen turvallisuusjohtamisen tiimistä sekä työsuojelusta.

Työryhmässä on mukana myös koulupoliisi Oulun poliisilaitokselta, Vuolle Setlementti ry:n sovittelupalvelu sekä akatemiatutkija Oulun yliopistosta. Opiskelija- ja huoltajaedustus tulee Oulun Nuorisovaltuusto ONEsta ja Vanhempainliitosta.

Työryhmä hyödyntää työssään Opetushallituksen oppaita kiusaamisen vastaiseen työhön ja seksuaaliseen häirintään liittyen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Työssä otetaan huomioon toukokuussa 2020 hyväksytty Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja alueellisen nuorisotyön suunnitelma lasten ja nuorten kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Kevätlukukauden 2021 aikana viidessä päiväkodissa ja kuudessa peruskoulussa pilotoidaan restoratiivista toimintatapaa ja vertaissovittelua Resto-, Verso- ja MiniVerso -ohjelmien avulla. Ohjelmat tuovat yhteisöön tuen ja konfliktinhallinnan portaat, joiden avulla on mahdollista muuttaa toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti kohti sovittelevaa yhteisöä sekä edistää oppimisyhteisön hyvinvointia sovittelutaitojen myötä. Pilotointiin osallistuvat Maikkulan, Jäälin, Kiviniemen, Takkurannan, Tuiran ja Merikosken koulut sekä Kiviniemen, Laivakankaan, Tuokkosen, Maikkulan ja Kangaskontion päiväkodit.

Kiusaamisen vastaisen kehittämistyön ja tulevien pilotointien lisäksi Oulussa panostetaan Turvallinen Oulu -hankkeessa laajasti lasten ja nuorten turvataitokasvatukseen, joka on yksi tapa ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.

Lue lisää Turvallinen Oulu -hankkeesta

 

Lisätietoja:

Mikko Nissinen, Tiernan koulun apulaisjohtaja, Kiusaamisen vastaisen työryhmän puheenjohtaja, p. 040 6876784, mikko.nissinen[at]ouka.fi

Susanna Kauppinen, projektikoordinaattori, Turvallinen Oulu -hanke, Kiusaamisen vastaisen työryhmän sihteeri, p. 040 621 1357, susanna.kauppinen[at]ouka.fi

Jakolinkki