Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Nopean psykososiaalisen tuen tiimi tuki kevään aikana noin 60 perhettä

Turvallinen Oulu -hankkeen päivystyksellisesti toimivaa psykososiaalisen tuen Walk-In toimintaa laajennettiin keväällä 2021 toteutettavaksi arkisin viitenä päivänä viikossa klo.12-16:00 ja työtä on toteutettu moniammatillisesti psykiatrisen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kuraattorin ja nuoriso-ohjaajan toimesta uusissa Hallituskatu 5:n tiloissa. Muuton taustalla oli mm. nuorilta saatu palaute toiminnan tavoittamisen haasteista. Keväällä 18.1. – 14.5.2021 välisenä aikana Walk-In toiminta tavoitti 61 nuorta tai perhettä. Kaikki perheiden yhteydenotot eivät johtaneet fyysiseen tapaamiseen. Nämä olivat pääsääntöisesti tilanteita, joissa perhettä tuettiin näiden toivoessa tietoa eri tukitoimista tai kuinka akuutisti käsitellä haasteellista tilannetta nuoren kanssa.

Pääsääntöisesti yhteydenotot tapahtuivat nuoren mielenterveydellisen ongelman vuoksi, mutta myös kriisin seurauksena. Palveluun ohjauduttiin myös seksuaalisen ahdistelun tai kaltoinkohtelun vuoksi. Yhteydenottajana toimi pääsääntöisesti huoltaja, mutta nuoret hakeutuivat palveluun myös omatoimisesti. Ohjausta tapahtui myös koulun pinnasta opettajan yhteydenotolla tai oppilashuollosta. Palveluun ohjauduttiin terveydenhuollosta tai lastensuojelusta harvoin. Valtaosa palveluun ohjautuneista soitti päivystysnumeroon ennen paikalle tuloa, mutta nuoret hakeutuivat palveluun kuitenkin myös saapumalla suoraan paikalle päivystysaikana.  

Psykososiaalisen tuen Walk-In -toiminta palvelee kesäkuun loppuun sekä jälleen 2.8.2021 lähtien.

 

Jakolinkki