Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Nuorten avuntarve on tässä ja nyt. Kalevan mielipidekirjoitus 8.11.2021.

”Mihin me nyt sitten mennään?” – nuorten avuntarve on tässä ja nyt 

 

”Lasten ja nuorten ahdistus on muutenkin yleistä ja muutenkin jaksamisongelmat ovat yleisiä. Ja se ettei apua saa, ei auta tilannetta vaan pahentaa tosi monen kohdalla ongelmia”, ”Liian pitkät jonot eikä täällä oteta tosissaan ennenku on liian myöhästä”, ”Siten, että sitä apua oikeesti saa eikä vaan käännytetä pois.” Näin oululaiset nuoret kuvasivat nuorten jaksamista ja mielialaa, mielenterveyden tukipalveluiden saatavuutta ja niiden parantamisen tarvetta Turvallinen Oulu -hankkeen kyselyssä. Valtakunnallisestikin oululaiset nuoret ovat huolissaan omasta mielialastaan keskimääräistä enemmän. 

 

Nuorten mielenterveyden tukipalveluiden tarve on suuri. Erityisesti matalan kynnyksen, helposti saavutettavista palveluista on pulaa. Turvallinen Oulu -hankkeessa kehitettiin 13–18-vuotiaille arkipäivisin kävele sisään periaatteella toimiva, muun muassa strukturoituja työmenetelmiä hyödyntävä Walk-in keskustelutukipalvelu. Palvelu tarjosi nuorille mahdollisuuden tulla keskustelemaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kanssa arjen ja elämän haasteiden kuten jaksamisen, mielialan laskun, henkilökohtaisen kriisin tai akuutin tapahtuman vuoksi anonyymisti ilman ajanvarausta. Nuorille tarjottiin myös mahdollisuus etä- ja alkuillan vastaanottoihin. 

 

Palvelu tuotti arvokasta tietoa nuorten tukemisesta ja sen toteutumisesta. Osa nuorista koki jääneensä vaille tarvitsemaansa apua, jolloin viikkoja kestävä keskusteluajan odotus sai asiat usein mutkistumaan kuluttaen samalla nuoren ja perheen voimavaroja. Osalle nuorista tieto pitkistä julkisista mielenterveyspalveluiden jonoista näyttäytyi esteenä avunpiiriin hakeutumiselle. Walk-in vastaanotolla nuori sai oikea-aikaisesti apua ja pari käyntikertaa riitti usein tilanteen vakauttamiseen.  

 

Matalan kynnyksen toiminta on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kehittämisen painopisteistä ja useat kaupungit ovat lisäämässä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja nuorille. Syksyn 2021 aikana nuorilta kerätyn asiakaspalautteen mukaan kaikki kyselyyn vastanneet nuoret (58) kokivat, että matalan kynnyksen tukipalvelulle on tarvetta. Lisäksi alueellisen POPsote-hankkeen Testaus- ja innovaatiotoiminnan osahanke toteutti kehittämistarpeita ja toimivia ratkaisuja kartoittavan kyselyn. Vastauksissa Walk-in toiminto nimettiin toimivaksi palveluksi sekä tuotiin esille toiveita tämän toiminnan jatkamisesta ja laajentamisesta. Näemme, että Walk-in toimintamalli vastaa kaupungin ehkäisevän ja matalan kynnyksen tavoitteisiin ja pidämme toiminnon jatkumista ja edelleen kehittämistä perusteltuna ja tärkeänä koko hyvinvointialueen laajuudessa.  

 

Turvallinen Oulu- hankkeen kehittämä ja ylläpitämä Walk-in vastaanottotoiminta päättyi 22 pv. lokakuuta. 

 

Mervi Pirkola, projektikoordinaattori, Turvallinen Oulu -hanke 

Jenni Konttila, projektisuunnittelija, POPsote- hanke 

Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, Oulun kaupunki

Jakolinkki