Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

NURRI vahvistaa nuorten rikoksentekijöiden kuntouttamista


Oulun kaupungissa on käynnistymässä oikeusministeriön erityisavustuksella NURRI-toimintamalli rikoksilla oireilevien nuorten kuntouttamiseen. Hanke ajoittuu lokakuun 2020 ja joulukuun 2022 välille. 

Tavoitteena on tukea rikoksilla oireilevia nuoria ja heidän perheitään, jotta rikollinen käyttäytyminen loppuisi. Työryhmä on aloittanut työnsä viikolla 47, keskittyen aluksi toimintamallin luomiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Asiakastyön käynnistymisestä ja toimintatavoista tiedotetaan tarkemmin lähiviikkojen aikana.


NURRI-toimintamalli on tarkoitettu seuraaville henkilöille:

 • 12–29-vuotias oululainen lapsi tai nuori
 • syyllistynyt toistuviin rikoksiin (yli 3 kappaletta)
 • syyllistynyt yhteen vakavaan rikokseen (kuten henkeen tai terveyteen kohdistuva)
 • syyllistynyt rikokseen, mutta asiakkaalla on myös esim. päihteidenkäyttöä, poissaoloja koulutusta tai väkivaltaista käytöstä esim. koulussa
 • asiakkaan oletetaan hyötyvän moniammatillisesta työskentelystä
 • asiakas ja hänen perheensä suostuvat asiakkuuteen.


NURRI-toimintamallissa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu:  

 • sosiaalityöntekijä
 • nuorisotyöntekijä
 • psykiatrinen sairaanhoitaja 
 • rikosseuraamustyöntekijä
 • poliisi.

Asiakas saa työryhmän kautta tiivistä, moniammatillista ja yksilöllistä tukea itselleen ja/tai perheelleen.  


Lisätietoja:
Marja Salonen, palveluesimies, p. 044 7034853  
Kati Kettukivi, projektijohtaja, p. 040 1677049
etunimi.sukunimi@ouka.fi


Jakolinkki