Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä kasvussa – Oulun tilastot maan keskiarvoa paremmat

 

Suomessa seksuaalirikosten määrä on kasvanut tänä vuonna suhteessa edellisvuoteen. Oulussa määrät jäävät kuitenkin maan keskiarvon alapuolelle.

Oulun poliisilaitoksen rikostilastoihin seksuaalirikoksia on kirjattu tammi-kesäkuun 2021 aikana 203, kun edellisvuoden vastaavana aikana kirjattiin 188 seksuaalirikosta.

Kasvua kirjattujen seksuaalirikosten määrässä tammi-kesäkuiden 2021 ja 2020 välillä Oulun poliisilaitoksen tilastoissa on ollut noin kahdeksan prosenttia. Samalla aikavälillä koko Suomea koskevissa tilastoissa seksuaalirikosten osalta kasvua on ollut noin 27 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.  

Lapsiin kohdistuneita seksuaalisia hyväksikäyttöjä Oulun poliisilaitokselle on ilmoitettu tammi-kesäkuussa 2021 76 kappaletta. Edellisvuonna vastaavana aikana lapsiin kohdistuneita seksuaalisia hyväksikäyttöjä kirjattiin 71.

Poliisille ilmoitettujen lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrässä kasvua on tapahtunut Oulun poliisilaitoksen tilastoissa 7 prosenttia verrattuna kevään 2020 lukuihin. Samalla aikavälillä koko maata koskevissa tilastoissa kasvua on tapahtunut 18,5 prosenttia.

 

Luvut hienoisessa nousussa

Poliisin tilastoista käy ilmi, että edellisvuoteen verrattuna tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana Poliisin tietoon on tullut enemmän seksuaalirikoksia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä kuin edellisvuoden vastaavana aikana sekä Oulussa että koko Suomessa.

Oulussa tietoon tulleiden tapausten määrässä kasvu on kuitenkin ollut huomattavasti alhaisempaa kuin maan keskiarvossa molemmissa tilastoissa.

Vuonna 2020 Oulun poliisilaitos kirjasi yhteensä 410 ilmoitusta seksuaalirikoksista ja 162 ilmoitusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Oulun poliisilaitoksen tilastoissa ulkomaan kansalaisten osuus seksuaalirikosten epäillyistä tekijöistä niissä rikoksissa, joissa tekijä on tunnettu, on ollut tammi-kesäkuussa 2021 14 prosenttia.

Ulkomaan kansalaisten osuus seksuaalirikosten epäiltyinä tekijöinä on laskenut Oulussa edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 6,5 prosenttia. Koko Suomessa tiedossa olevista seksuaalirikoksesta epäillyistä ulkomaan kansalaisia oli tammi-kesäkuussa 18 prosenttia. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna laskua oli tapahtunut vajaa kolme prosenttia.

Kevään 2020 ja 2021 vertailussa on huomioitava koronan vaikutukset tilastoihin. Koronasulut ovat vaikuttaneet ihmisten liikkuvuuteen sekä mahdollisesti poliisin tietoon tulleiden ilmoitusten määrään. Ilmoituksia voi tulla lisää viiveellä yhteiskunnan avautumisen myötä. Pidemmän aikavälin tarkastelussa Poliisin tietoon tullut seksuaaliväkivalta on lisääntynyt. Tämän kehityksen taustasyynä ei ole pidetty väkivallan lisääntymistä vaan ilmoituskynnyksen madaltumista.

 

Suuri osa jää ilmoittamatta

Poliisin tuottamia tilastoja erityisesti lasten osalta, seurataan tarkasti Oulussa käynnissä olevassa Turvallinen Oulu -hankkeessa, jonka päätavoitteena on ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa.  

Hankkeen tavoitteena ​on muun muassa vähentää seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa, tukea perheitä ja lisätä tietoa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ​sekä vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja.

Suuri osa seksuaaliväkivallasta jää ilmoittamatta poliisille. Piilorikollisuuden tavoittamiseksi poliisin tilastoja tullaan vertaamaan Turvallinen Oulu -hankkeessa THL:n myöhemmin syksyllä julkaisemiin kouluterveyskyselyn tuloksiin.

Kouluterveyskyselyyn osallistuvat 4. ja 5. vuosiluokan ja 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kyselyn indikaattoreilla tuotetaan muun muassa tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän yleisyydestä ja avunsaannista ko. ikäryhmässä alueittain ja eri sukupuolten välillä. Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Edellisen kyselyn tulokset ovat vuodelta 2019.

Jakolinkki