Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Psykososiaalisen tuen tiimi tukee äkillisen kriisin kohdatessa

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on käynnistynyt Turvallinen Oulu -hanke, jolla ennaltaehkäistään alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Turvallinen Oulu -hankkeeseen liittyen on perustettu lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimi, joka on aloittanut työnsä elokuun alussa. Tiimissä työskentelee viisi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja nuorisoalan ammattilaista.

Monialainen tiimi lähtee määrätietoisesti vastaamaan oululaisten lasten ja nuorten tuen tarpeisiin. Tiimi antaa sekä ennaltaehkäisevää tukea että nopeaa ensivaiheen tukea äkillisen kriisitilanteen kohdatessa. 

 

Yhden luukun periaatteella

Tavoitteena on erilaisten kohtaamisten ja matalan kynnyksen yhteydenottokanavien välityksellä tavoittaa ne tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret, jotka eivät ohjaudu tai kiinnity perustason palveluihin. Lisäksi tiimi tarjoaa asiantuntijakonsultaatiota lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille, kuten koulujen henkilöstölle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja nuorisoalan ammattilaisista rakentuva tiimi kohtaa lapset ja nuoret heidän luonnollisissa arjen ympäristöissään, kuten kotona, kouluissa ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Tiimin henkilöstöllä on laaja-alaisesti osaamista eri palvelualoilta, mikä mahdollistaa lasten ja nuorten kokonaistilanteen arvioinnin sekä yksilöllisen tarpeen mukaisen tuen järjestämisen ”yhden luukun” -periaatteella.

Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä eri lapsiperhe- ja järjestötoimijoiden sekä poliisin kanssa. Tällä pyritään varmistamaan mahdollisimman saumaton palveluihin ohjaus.

Myös somessa lähellä nuoria

Turvallinen Oulu -hankkeelle on avattu nettisivut Oulun kaupungin sivustolle. Hanke tulee näkymään Oulun kaupungin somekanavilla (FB, Twitter, Instagram, Youtube) sekä Nuorten Oulu -Instagram-tilillä. Asioita voi seurata asiasanalla #turvallinenoulu. 

Tiimin toiveissa on saada tiimille sopivampi ja vähemmän byrokraattisen kuuloinen nimi. Apua pyydetään kohderyhmältä itseltään, lapsilta ja nuorilta, Instagramissa. 

”Meihin voi olla kuka tahansa yhteydessä, jos itselle tai läheiselle on tapahtunut jotakin yllättävää, eikä oikein tiedä, keneen ottaisi yhteyttä”, kannustaa terveydenhoitaja ja tiimivastaava Sanna Iisakka.  "Erityisesti toivomme, että tavoitamme seksuaalista väkivaltaa kohdanneet alaikäiset.”

Syksyn aikana tiimin jäsenet vierailevat muun muassa peruskouluissa ja toisen asteen kouluissa.  
 

Psykososiaalisen tuen tiimi:

Asiakaspäivistys uusille asiakkaille, p. 040 637 8287

Iisakka Sanna, terveydenhoitaja, p. 040 182 6512
Kynkäänniemmi Soili, psykiatrinen sairaanhoitaja, p. 040 620 4395
Lakso Sanna, nuorisotyöntekijä, p. 040 489 4307
Väihkönen Marjut, eritysopettaja, p. 040 486 9687
Ylimäki Mikko, sosiaaliohjaaja, p. 040 631 5742

etunimi.sukunimi[at]ouka.fi

Turvallinen Oulu -hanke:
Kati Kaarlejärvi, projektijohtaja, p. 040 1677 049
etunimi.sukunimi[at]ouka.fi

Jakolinkki