Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Psykososiaalisen tuen Walk-In-toiminnan asiakasmäärät kasvussa

Tammikuussa 2021 jatkettiin Turvallinen Oulu -hankkeen Nopsa-tiimin elokuussa 2020 käynnistämää matalan kynnyksen työskentelytapaa psykososiaalisen tuen tarpeessa olevien Oulun alueen 13-18-vuotiaiden nuorten kohtaamiseksi ja tukemiseksi.  

Päivystyksellisesti toimivaa psykososiaalisen tuen Walk-In-toimintaa laajennettiin toteutettavaksi arkisin viitenä päivänä viikossa klo12-16, ja työtä toteutettiin moniammatillisesti psykiatrisen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kuraattorin ja sosionomin toimesta. Kevään aikana toimipiste muutti Oulun keskustaan osoitteeseen Hallituskatu 5. Muuton taustalla on mm. nuorilta saatu palaute toiminnan tavoittamisen haasteista.

 

 

Vertaillessa syksyn 2020 ja kevään 2021 toteumaa, voidaan nähdä, että asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Tavoitettujen nuorten ja perheiden osalta on tapahtunut 97,77 % kasvu ja toteutuneiden käyntien osalta 81,03 % kasvu. 

Keväällä 18.1.–14.5.2021 Walk-In-toiminta tavoitti 61 nuorta tai perhettä. Kaikki yhteydenotot eivät johtaneet fyysiseen tapaamiseen. Nämä olivat pääsääntöisesti tilanteita, joissa perhettä tuettiin, kun nämä toivoivat tietoa eri tukitoimista tai kuinka akuutisti käsitellä haasteellista tilannetta nuoren kanssa. Pääsääntöisesti yhteydenotot tapahtuivat nuoren mielenterveydellisen ongelman vuoksi, mutta myös kriisin seurauksena.

Palveluun ohjauduttiin myös seksuaalisen ahdistelun tai kaltoinkohtelun vuoksi. Yhteydenottajana toimi pääsääntöisesti huoltaja, mutta nuoret hakeutuivat palveluun myös omatoimisesti. Ohjausta tapahtui myös koulun pinnasta opettajan yhteydenotolla tai oppilashuollosta.

Toiminnan pohjalta on tarkastelujakson aikana laadittu hankesuunnitelma, jolle haetaan rahoitusta STEA:n kautta. Rahoituksen toteutumisesta riippuen Walk-In-toimintaa jatkava uusi hanketoiminta käynnistyy vuoden 2022 alusta. Toiminnan jatko on suunniteltu osaksi Oulun Kriisikeskusta, joka on MIELI Oulun seudun mielenterveys ry:n ylläpitämää toimintaa. Yhdistys on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n jäsenjärjestö.

Tutustu Walk-In-toiminnan kevään väliraporttiin kokonaisuudessaan tästä

 

Jakolinkki