Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Rikoksiin syyllistyneet nuoret saavat apua NURRI-hankkeesta

NURRI-toimintamalli on oikeusministeriön rahoittama hanke, joka aloitti marraskuussa 2020 tavoitteenaan uusintarikollisuuden torjuminen. Hanke on tarkoitettu 12-29-vuotiaille oululaisille nuorille, jotka ovat syyllistyneet toistuviin rikoksiin tai yhteen vakavaan rikokseen. Lisäksi nuorilla voi olla taustalla muuta oireilua kuten koulupoissaoloja, päihteiden käyttöä tai psyykkistä oireilua.

Tavoitteena NURRI-työskentelyllä on nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kartoitus ja tarjottavien tukimuotojen keinoin hyvinvoinnin edistäminen uusintarikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Yksilö- ja ryhmätapaamisia

Hankkeen alussa NURRI-työntekijät tekivät markkinointiin ja verkostoitumiseen liittyvää työtä, jonka ansiota toimintamalliin ohjautui asiakkaita heti hankekauden alussa ja asiakastyö päästiin aloittamaan jo vuoden 2020 lopussa. Alkusyksyyn 2021 mennessä asiakkuus hankkeessa on alkanut 38 nuoren kohdalla ja yksilötapaamisia nuorten kanssa on ollut yli 200 kappaletta.

Yksilötapaamisten lisäksi NURRI-hanke on mm. järjestänyt keväällä 2021 ryhmätoimintana ART-ryhmän (Aggression Replacement Training) yhteistyössä Oulun kaupungin oppilashuollon ja paikallisen järjestötoimijan kanssa. Nuoria on ohjautunut hankkeeseen pääasiassa viranomaisyhteistyönä, ensisijaisesti poliisin, rikosseuraamuslaitoksen ja lastensuojelun kautta.

Asiakkuuden alussa nuoren ja perheen tai muun lähiverkoston kanssa on tehty alkukartoitusta, jolla on pyritty saamaan kokonaiskuvaa nuoren elämäntilanteesta ja jo olemassa olevista tukimuodoista. Alkukartoituksen pohjalta nuorelle on valittu yhteistyössä nuoren kanssa häntä eniten palvelevat työmuodot.

Keskusteluja ja tekemistä

Nuorten kanssa on hyödynnetty erilaisia rikoksettomaan elämään tähtääviä keskustelullisia työskentelymuotoja sekä toiminnallisia menetelmiä jokaisen nuoren omia mielenkiinnonkohteita kuunnellen. Nuorten kanssa on voitu käydä esimerkiksi muutosmotivaatiota vahvistavia ja päihteettömyyteen tukevia keskusteluja, mennä yhdessä kuntosalille, ulkoilla ja liikkua tai tehdä musiikkia. Nuorille on sanoitettu, että työskentely NURRI-tiimin kanssa on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Hankkeeseen mukaan lähteneet nuoret ovat sitoutuneet työskentelyyn pääsääntöisesti hyvin.

NURRI-tiimissä nuoria on tukemassa sosiaalityöntekijä, nuorisotyön ohjaaja, rikosseuraamustyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja, joilla kaikilla on taustallaan pitkä kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Työntekijät ovat tavanneet nuoria joko yksin tai työpareina riippuen nuoren tilanteesta. Ohjaavana tahona NURRI-hankkeessa on tiiviisti poliisi nuorisoryhmästä.

NURRI:n nuorisotyöntekijä jalkautuu säännöllisesti kaduille kohtaamaan nuoria heidän omissa vapaa-ajan viettopaikoissaan Oulun keskustan alueella. Koulun päättäjäispäivänä myös muita hankkeen työntekijöitä oli jalkautumassa nuorten keskuudessa ja turvaamassa näin nuorten keskinäistä ajanviettoa poliisin ja muiden toimijoiden kanssa.

Tukea koko perheelle

Yksilötyön lisäksi NURRI on tarjonnut tukea myös nuorten perheille. Hankkeen aikana on tullut esille selkeä tarve koko perheiden työskentelyyn mukaan ottamiseen. Koska yhden perheenjäsenen oireilulla on usein vaikutus koko perheeseen, ovat vanhemmat esimerkiksi voineet haluta tukea oireilevan nuoren kasvatukseen tai omaan jaksamiseen hankalassa perhetilanteessa.  Vanhemmuuden tukemisen lisäksi perheille on tarjottu psykoedukaatiota rikosprosesseihin liittyvissä asioissa.

NURRI-hanke on toiminut tukitoimena lastensuojelun ja sosiaalipalveluiden sosiaalityön rinnalla. Hankkeen työntekijöillä on mahdollista tukea nuorta tiiviisti tapaamalla viikoittain, tai nuoren tarpeiden mukaan, ohjaamalla ja neuvomalla moniammatillisesti.

 

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä Riitta Roivainen p. 040 6124954, sosiaali- ja kriisipäivystys

Psykiatrinen sairaanhoitaja Annika Niemelä p. 040 4876798, lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä

Nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero p. 040 4811477, nuorisopalvelut

Rikosseuraamustyöntekijä Sirpa Karhu p. 050 5223328, Rikosseuraamuslaitos

Rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen, Oulun poliisilaitos

Sosiaalipäivystyksen vastaava ohjaaja Marjo Partanen p. 044 7034893, sosiaali- ja kriisipäivystys

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi paitsi Sirpa Karhu etunimi.sukunimi@om.fi ja Irmeli Korhonen etunimi.sukunimi@poliisi.fi

NURRI-ESITE

 

Nuoret ohjautuvat NURRI-hankkeeseen pääosin viranomaisyhteistyön kautta. Mikäli haluat tiedustella mahdollisuudesta NURRIn asiakkuuteen, ole yhteydessä tiimin sosiaalityöntekijään. NURRI-toimintamalli ei rajoitu vain seksuaalirikoksiin, vaan työtä tehdään kaikenlaisiin rikoksiin syyllistyineiden nuorten kanssa.

 

Jakolinkki