Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Salaisuus-sarjakuvalla groomingia vastaan

Salaisuus-sarjakuvan kansikuva.Turvallinen Oulu -hanke on julkaissut Salaisuus-sarjakuvan, jonka avulla lisätään aikuisten ja lasten tietoisuutta groomingista eli digitaalisen median välityksellä tapahtuvasta houkuttelusta seksuaaliseen toimintaan ja tekoihin.

Sarjakuva on tarkoitettu opetuskäyttöön 3.-6. luokkalaisten oppilaiden kanssa työskenteleville sekä huoltajille kasvatustyön tueksi.

Sarjakuvaa käsitellään Lapsen oikeuksien viikolla (viikko 47) kaikkien Oulun 4.-luokkalaisten kanssa kouluissa. Lapset vievät painetun sarjakuvan saatekirjeineen myös kotiin huoltajille tutustuttavaksi.

Sarjakuvan digitaalinen versio on julkaistu Turvallinen Oulu -hankkeen nettisivuilla (Sarjakuva-materiaalit). Sarjakuva on käyttäjälle maksuton, ja se tarkoitettu valtakunnalliseen käyttöön.

Lapsille ja nuorille digitaalisen median käyttö on merkittävä ja tärkeä osa arkea. Joka kolmas yläkouluikäinen tyttö on kokenut jonkinlaista seksuaalisen itsemääräämisen loukkaamista ja seksuaalista houkuttelua tai häirintää, mutta vain 25 % heistä on kertonut aikuiselle. Digitaalisen median käytön lisääntyminen on mahdollistanut ja helpottanut seksuaalisen häirinnän ja houkuttelun tekoja.

Vastaavanlaista sarjakuvaa ei ole Suomessa aikaisemmin tehty. Sarjakuva tarjoaa mahdollisuuden käsitellä lasten kanssa digitaalisessa mediassa tarvittavia turvataitoja: yksityisyyden suojaamista, kuvien jakamista ja turvaohjeita uhkaavien tilanteiden varalle. Sarjakuvan avulla on mahdollista opettaa lapselle selviytymiskeinoja ja madaltaa kynnystä kertoa kokemastaan aikuiselle.

Lapset jäävät usein yksin asian kanssa ja voivat purkaa ahdistusta ja pahaa oloaan monin eri tavoin muun muassa vahingoittamalla itseään tai käyttäytymällä haastavasti. Lapsi voi olla hämmentynyt ja hän voi hävetä toimintaansa ja kykenemättömyyttään puolustautua. Syyllisyyden tunne ja pelko aikuisten mahdollisista reaktioista sekä seuraamuksista voivat estää kertomasta aikuiselle. Sarjakuvan tavoitteena on edistää lasten intuitiota ja harkintakykyä digitaalisessa mediassa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa sekä vahvistaa lasten ja aikuisten taitoja toimia vastaavissa tilanteissa lapsen kasvua ja kehitystä tukevalla tavalla.

Sarjakuva on tehty yhteistyössä Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeen, Kulttuurivoimalan Taiteesta työtä -hankkeen sekä Oulun Zonta-kerhojen kanssa. Sarjakuvan on käsikirjoittanut ja kuvittanut nuori taiteilija Anna Kangaspuoskari. Sarjakuvaprosessissa on ollut mukana myös Oulun poliisilaitos yhteistyössä Keskusrikospoliisin CSE-tiimin kanssa. Sarjakuvan tekoa ovat rahoittaneet muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.
 

Lisätiedot:
Hanna Poijula, projektikoordinaattori, Turvallinen Oulu -hanke, p. 040 4813497, hanna.poijula[at]ouka.fi

Susanna Kauppinen, projektikoordinaattori, Turvallinen Oulu -hanke, p. 040 6211357, susanna.kauppinen[at]ouka.fi

Jakolinkki