Ajankohtaista

< Takaisin

CircVol – Oulussa pyritään yhdessä kiertotalouden kärkeen

Kuvassa mestämaisemaa.

Marraskuussa Oulussa tarkasteltiin lähiseudun suurivolyymisia sivuvirtoja ja ideoitiin niille uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Tapahtuma ”Yhdessä kiertotalouden kärkeen” järjestettiin osana EAKR-rahoitettua 6Aika-hanketta CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa. CircVol-hankkeen tavoite on edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, koota alan toimijoita yhteen ja mahdollistaa kiertotalouden ratkaisujen laajamittainen käyttöönotto. Oulun kaupungin osuus hankkeessa keskittyy myös tukemaan kiertotalouden periaatteiden pohjalta rakentuvan Välimaan kiertotalousalueen toimintaa ja kehittymistä.

Oulun seudun sivuvirtojen kenttä on runsas mutta sirpaleinen, minkä takia tarjonta ja tarve eivät tällä hetkellä kohtaa. Sivuvirtojen käsittelyssä massojen volyymi on usein avainsana, joka tekee toiminnasta kannattavaa. Tämä asettaa Oulussa haasteita materiaalien toimivaan hyödyntämiseen ja tekee etenkin yhteistyöstä toimijoiden välillä oleellista. Siksi Oulussa halutaan pyrkiä yhdessä kiertotalouden kärkeen.

Rakentamisen, teollisuuden ja jätehuollon sivuvirrat

Sivuvirtoja käsittelevässä tapahtumassa tunnistettiin Oulun alueen sivuvirroista kolme pääryhmää: rakentamisen, teollisuuden ja jätehuollon sivuvirrat. Näillä materiaalivirroilla on jo muutamia käyttökohteita, mutta paine keksiä uusia hyödyntämistapoja kasvaa. Rakentamisen sivuvirroista esille nousivat betonimurske, maa-ainekset ja rakennusjätteen mekaanisesta lajittelusta syntyvä alite. Jätehuollon sivuvirroista merkittäviksi tunnistettiin kasvavat muovi- ja vaatejätevirrat. Keskeiseksi teollisuuden sivuvirraksi koettiin tuhkat ja kuonat. Viimeksi mainituille löytyy jo nykyään käyttökohteita metsälannoitteina ja maanrakennuksessa, mutta hyödyntämiskohteiden lisääminen nähtiin silti tärkeäksi.

CircVol-hanke tarttuu tähän haasteeseen hyödyntää aliarvostettuja materiaaleja. Kiiminkiin rakentuvalle Välimaan kiertotalousalueelle on perustettu esimerkiksi kierrätysmateriaaleja hyödyntäen kasvualusta, jossa on hyödynnetty lannoittamiseen biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä ja rakeistettua tuhkaa, sekä eristekerroksena paperitehtaan ”opa-sakkaa” eli kuitusavea. Kyseiseen pilottikohteeseen käytettyjen massojen kokonaismäärä on vielä pieni, mutta jos pilotin tulokset ovat hyvät, periaatetta voi soveltaa moniin viherrakentamisen kohteisiin, kuten maisemointiin ja meluvalleihin. Näin kaatopaikalle menevä jäte vähentyisi kuutio kerrallaan ja samalla voitaisiin luoda käytetyille massoille uusi elämä.

Tutustu allaoleviin hankkeisiin

Jakolinkki