Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2019 on julkaistu - Miten Oulu onnistui tavoitteissaan?

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristöohjelman 2026 ensimmäisen toteumaraportin vuodelta 2019. Ympäristöohjelma hyväksyttiin elokuussa 2019 ja sen tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ohjelmassa asetetuilla mittareilla, kuten seuraamalla joukkoliikenteen matkamääriä, palveluiden saavutettavuutta ja kaupungin oman toiminnan energiankulutusta.

Ympäristöohjelman painopisteet ovat: kasvamme kestävästi, toimimme resurssiviisaasti, luonto on voimavaramme ja edistämme ympäristövastuullisuutta, joiden mukaisesti vuoden 2019 aikana toteutetut keskeiset toimenpiteet ja mittareiden seurantatiedot on raportoitu. Lisäksi vuosiraportointi sisältää Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen kaupungin CO2-raportoinnin mukaisesti.

Ympäristöohjelma luo perustan hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden ympäristötavoitteiden asettamiselle ja toimintatapojen kehittämiselle. Mittareiden avulla kehityssuuntia voidaan seurata säännöllisesti.

Mittareiden tulokset on tuotu uudella tavalla sähköiselle alustalle ympäristöohjelman nettisivuille. Tulokset ovat seurattavissa kuvaajien ja numeronostojen avulla. Lisäksi eri hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden esiin nostamia toimenpiteitä on koottu erikseen seurantakatsaukseen. Vuoden 2019 osalta kaikkien mittareiden tuloksia ei ole vielä saatavilla.

Katso ympäristöohjelman tuore video Kohti hiilineutraalia Oulua 2040 osoitteessa: https://youtu.be/tXRu5zvLoe4

 

Jakolinkki