Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa kehitetään vähähiilisyyttä osana kansainvälistä hanketta, Making-City

Seuraavan viiden vuoden aikana Oulu on mukana Horizon 2020 –ohjelman Smart Cities and Communities (SCC) –teeman mukaisessa laajassa kansainvälisessä EU –hankkeessa, jolla edistetään kaupunkien vähähiilisyystavoitteita. Hankkeessa on mukana 34 partneria eri puolilta Eurooppaa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Cartifin tutkimuslaitos Espanjasta ja pilottikaupunkeina Suomesta Oulu ja Hollannista Groningen. Lisäksi mukana on kuusi seuraajakaupunkia: Bassano del Grappa (Italia), Leon (Espanja), Kadikoy (Turkki), Poprad (Slovenia), Vidin (Bulgaria) ja Lublin (Puola) kumppaneineen.

Oulun projektikonsortioon kuuluvat Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Energia Oy, Oulun Sivakka Oy, YIT Rakennus Oy, Arinan kiinteistöt Oy, Jetitek Oy, VTT Oy ja Oulun yliopisto. Oulun projektikonsortion kokonaiskustannukset ovat yhteensä 5,2 milj. euroa vuosien 2019-2023 aikana. Oulun konsortion osapuolet ovat saaneet 70-100 % EU-rahoituksen omien osahankkeidensa tukikelpoisiin kustannuksiin Horizon 2020 –ohjelmasta.

Making-City –hankkeen pilottikaupungeissa Oulussa ja Groningenissa suunnitellaan, toteutetaan ja testataan innovatiivisiin energiaratkaisuihin perustuvat pilottikohteet, joita kutsutaan PED (Positive Energy District) –alueiksi. Lisäksi mukana olevat kuusi seuraajakaupunkia ovat sitoutuneet suunnittelemaan yhden energiataseeltaan positiivisen asuinalueen hankkeen aikana hyödyntämällä Oulun ja Groningenin pilottien kokemuksia.

Oulun pilottikohde sijaitsee Kaukovainion keskuksessa, johon suunnitellaan ja rakennetaan innovatiiviseen energiaratkaisuun perustuva rakennusten kokonaisuus yhteistyössä projektikonsortion kanssa. Pilottikohteessa tuotetaan energiaa ja hyödynnetään hukkalämpöä siten, että kokonaisuus on vuositasolla mitattuna lähes energiaomavarainen.  Hukkalämmön jakaminen korttelin kiinteistöjen välillä tapahtuu matalalämpöverkon ja sitä ohjaavan järjestelmän avulla. Kiinteistöjen lämmittämisessä hyödynnetään myös nykyisen kaukolämpöverkon paluupuolta. Kun kohde valmistuu, sen energiankulutusta mitataan ja seurataan kaksi vuotta.

Kaukovainion keskuksen pilotin rinnalla kehitetään ja testataan uusien innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen liiketoimintamalleja sekä edistetään alueen sosiaalista kehitystä pienentämällä alueellista hiilijalanjälkeä ja osallistamalla kuntalaisia ja eri tahoja PED -konseptin kehittämiseen ja skaalattavuuden edistämiseen. Hiilijalanjälkiin liittyen esimerkiksi paikallisella aurinkoenergialla tuotetun energian hiilijalanjälki on 32 g/kWh, kun se verkkosähköllä on 122 g/kWh.

Oulun ja Groningenin pilottien avulla pyritään osoittamaan PED -konseptin toimivuus tehokkaan ja kestävän energiankäytön tiennäyttäjänä, jonka vaikutukset ulottuvat huomattavasti nykyisiä suunnitelmia pidemmälle. Pilottikohteiden rinnalla PED:in tueksi toteutetaan työkaluja ja ei-teknisiä toimenpiteitä, joilla edistetään kaupunkien vähähiilisyyspyrkimyksiä pitkällä aikavälillä sekä vauhditetaan siirtymistä vähähiiliseen energiatalouteen.

 

Hanke toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa 2026 ja ympäristöohjelmaa, tukee niiden energia- ja materiaalitehokkuuden mukaisia tavoitteita sekä edistää hiilineutraalille kaupungille asetun päämäärän saavuttamista.

Lisätietoja hankkeesta:

Oulun kaupunki
kaupungingeodeetti Kaija Puhakka, , 044 703 2301
kehityspäällikkö Sari Matinheikki, , 044 703 2014

Oulun Energia Oy
kehitysinsinööri Reijo Pantsar,reijo.pantsar@oulunenergia.fi, 040 8402351

Oulun Sivakka Oy
rakennuttajapäällikkö Kari Puotiniemi, , 044 7108171

YIT Rakennus Oy
aluejohtaja Marko Palonen, , 050 583 9472

Arinan kiinteistöt Oy
kiinteistöjohtaja Seppo Jakola,seppo.jakola@sok.fi, 050 3375890
projekti-insinööri Tuukka Päkkilä, , 050 4631434

Jetitek Oy
projektit ja myynti, Jari Karhu, , 040 7127508
kehityspäällikkö Jussi Parviainen, , 040 7127554

VTT Oy
erikoistutkija Klaus Känsälä, , 040 5460131
tutkija Tuomas Paaso, , 044 2824060

Oulun yliopisto
postdoc-tutkija Sari Hirvonen-Kantola, , 0294 484980
energia- ja ympäristötekniikan professori Eva Pongracz, 0294 487417

havainnekuva alueesta ja siihen liittyvistä rakennuksista

Jakolinkki