6Aika-artikkelit

< Takaisin

Hackathoneilla ja ideasprinteilla ratkaisuja haasteisiin sekä supertalentit esiin

 Kuva Anna Karppinen.


Hackathonit, ideasprintit ja yhteiskehittäminen ovat yleistyneet työskentelymuotona, joiden avulla saadaan nopeasti esiin uusia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja. Uusista menetelmistä hyötyvät niin yritykset, opiskelijat, eri koulutusorganisaatiot kuin projektitkin. 
 

Oulussa 10-12.4.2019 pidettyyn sOULUtions-tapahtumaan olivat yrityshaasteita avanneet ratkottaviksi Arina, Talented, OP, Startup Refugees ja Wärtsilä. sOULUtionsin järjestivät Oulun yliopisto, OAMK, opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö OuluEs ja BusinessOulu sekä 6Aika Kasvun ekosysteemit –hanke. Yliopiston Tellus Innovation Areenalla pidetty tapahtuma kokosi 100 osallistujaa, joista muodostui 20 tiimiä. 

Koko kilpailun voittajaksi ylsi tiimi, jonka ehdotus Oulun yliopistossa kehitetyn luonnonmukaisen brazzeiini-makeuttajan tuotteistamisesta oli tuomariston mielestä selkeä ja valmiiksi mietitty. Business Trackin voittaja oli tiimi, joka ideoi OP:lle mallin siitä, miten kasvojentunnistusta voisi hyödyntää maksuvälineenä.
 


Tuoreita näkökulmia
nuorilta osaajilta
 

HIPPA-hanke ja Oulun kaupunki olivat toimeksiantajana haasteessa, jossa etsittiin ratkaisuja ikääntyneiden turvalliseen ulkona liikkumiseen. Haastetta ratkoi kaksi kansainvälistä, poikkitieteellistä tiimiä.

- Saimme uusia ja tuoreita näkökulmia siihen, kuinka ratkaista tämä globaalisti tunnistettu haaste, kertoo projektipäällikkö Päivi Meriläinen.


CircVol-hankkeen haaste oli digitaalisen ratkaisun kehittäminen viherrakentamisen materiaalien kiertoon ja uusiokäyttöön. Opiskelijaryhmä esitteli ideoita digitaalista alustaa varten. 

CircVol-hankkeen projektipäällikkö Venla Honkala näkee opiskelijayhteistyön tärkeänä, sillä tämän kaltaisten tapahtumien avulla viedään tietoa hankkeen tavoitteista opiskelijoille.

- Tiedon levitys on tärkeää varsinkin, kun hankkeessa kehitetään jotain uutta, mikä voi innostaa opiskelijoita tutkimaan asiaa pidemmälle. Tapahtumissa saa myös yhteistyökontakteja ja tuoreita ideoita näkyvyyden lisäksi, kertoi Venla Honkala.

Aiemmasta Oulun ammattikorkeakoulun InnoStart-tapahtumasta saatiin käyttökelpoisia ehdotuksia Välimaan kiertotalousalueen brändiin. Parhaat tulokset esiteltiin projektiryhmälle, joten ideoiden jatkotyöstäminen oli helppoa yhdessä mainostoimiston Välimaan brändin luomiseksi.

 

Aito innostus ja kiinnostus
asiakaskokemukseen


OP Labin Päivi Järvenpää kiittelee hackathoneja ja sprinttejä. Esimerkiksi sOULUtions-tapahtumassa OP-haaste oli aiheeltaan kasvojentunnistus maksutapahtumia varten. Päivi Järvenpää kiitteli, että opiskelijat olivat lyhyen ajan sisällä päässeet hyvin sisälle kasvojen tunnistamisen problematiikkaan ja eri teknologioiden tarjoamiin vaihtoehtoihin.

- OP Labin kokemukset ovat erittäin positiivisia. Osallistujista huokui aito innostus ja kiinnostus asiakaskokemukseen ja uusien palveluiden kehittämiseen, ja hyvä tiimihenki näkyi myös erinomaisena lopputuloksena. Heidän suhtautumisensa projektiin oli hyvin sitoutunut, mikä näkyi mm. heidän ajankäytössään sekä aktiivisuutena meidän suuntaamme myös tapahtuman jälkeen. 

-Lisäksi opiskelijat seurasivat tehtävänannon periaatetta asiakaskokemuksen kautta ajattelusta, mikä oli meille toimeksiantajana erityisen tärkeää. Heidän esittämänsä ratkaisut olivat loogisesti rakennettuja ja hyvin perusteltuja. Heidän projektinsa parasta antia hankkeellemme oli huomion kiinnittyminen vähemmän tutkittuihin teknologioihin ja niiden pohtiminen mahdollisina ratkaisuvaihtoehtoina kasvomaksamisen palvelussa. 

 

Supertalentteja labiin


Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on OP:lle todella tärkeää nopeasti kehittyvässä maailmassa.

- Olemme vuosien varrella tehneet runsaasti opiskelijayhteistyötä, sekä osallistuneet erilaisiin hackathoneihin. Niiden suurin merkitys meille organisaationa on ollut ehdottomasti niistä bongatut supertalentit, jotka ovat löytäneet tiensä OP Labiin näiden tapahtumien kautta. Uusien palveluiden tekeminen vaatii paitsi luovuutta ja innostusta, myös ennakkoluulotonta ja yrittäjämäistä asioihin tarttumista, joita tämäntyyppisten tapahtumien osallistujista usein löytyy.


6Aika-strategia, jota toteutetaan kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä, on Oulussa mukana vauhdittamassa uusien työskentelymuotojen käyttöönottoa yhdessä mm. Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin kanssa. 6Aika-strategian hankkeiden päärahoittajana toimii Uudenmaan liitto.
 

SARI HYVÄRINEN

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta