6Aika-artikkelit

< Takaisin

Ideoiden ja ratkaisujen esittelyä vuorovaikutuksessa – City-IOT-hanke mukana Smart City Expossa

CityIoT-hankkeen Jussi Kangasoja (vas.), Mika Heikkilä ja Markku Niemi
(oik.) yhteiskuvassa Business Tampereen näyttelyosastolla.


Oulussa ja Tampereella toteutettava City-IOT -hanke oli esillä Barcelonan Smart City Expo World -kongressissa. Tapahtuma ja eri yhteyksissä käydyt keskustelut saavat osallistujat oppimaan toisiltaan, jakamaan kokemuksia, puhumaan parhaista käytäntöjä, avaten samalla uusia polkuja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

6Aika-rahoitetun Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta, tutummin CityIoT-hankkeen Jussi Kangasoja Oulun ammattikorkeakoulusta kävi keskusteluja Barcelonan tapahtuman annista Tampereen kaupungin Mika Heikkilän ja BusinessTampereen Markku Niemen kanssa.


Barcelonassa 19.-21.11.2019 järjestetty Smart City Expo World -kongressin päätarkoitus on ideoiden ja ratkaisujen esittely sekä kaupunkien keskinäinen vuorovaikutus. Edistämällä sosiaalisia innovaatioita, solmimalla kumppanuuksia ja tunnistamalla liiketoimintamahdollisuuksia, tapahtuma rakentaa parempaa tulevaisuutta kaupungeille ja niiden asukkaille ympäri maailmaa. 

Tapahtuma koostuu kolmen päivän kongressista ja näyttelystä, ja siitä on tullut vuosittainen kokoontumispaikka koko maailman johtajille, julkisyhteisöjen edustajille, yrittäjille, asiantuntijoille ja tutkijoille ympäri maailmaa. 
 

Uusia kaupallisia yhteistyösopimuksia

Asiakkuusvastaava Markku Niemi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö BusinessTampereesta kertoo heidän olevan neljättä kertaa näytteilleasettajana. 

- BusinessTampereen osasto on pohjoismaiden yhteisellä THE NORDICS -alueella, jonne se on kutsunut mukaan yrityksiä tänä vuonna kahdeksan kappaletta osana kaupunkiseudun yritysten kansainvälistymisen ja kasvun tukitehtäväänsä. Työ on tuottanut tulosta ja esimerkiksi Elias-robotti, Demola ja Loopshore sopivat uusia kaupallisia yhteistyösopimuksia, kertoi Markku Niemi.

Näyttelyosaston konsepti on kehittynyt yhä toimivampaan suuntaan. Esillä olevilla yrityksillä on mukana fyysisiä tuotteita, jotka houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita keskustelemaan. Osastolla on myös vuosittain järjestetty Tampere Reception, jossa The Nordics -lavalla esiteltiin yritysten tuotteiden ja palveluiden lisäksi myös kaupungin ja sen elinkeino- ja kehitysyhtiön projekteja ja toimintaa.

 

Nopeisiin kokeiluihin ideoita ja kontakteja

Yritysten kansainvälistymisen ja kasvun tukemisen ohella Markku Niemi näkee myös muita tärkeitä syitä osallistumiselle.

-Yksi on se, että täällä on hyvä benchmarkata uusia, muualla pilotoituja toimintamalleja, joiden kautta voidaan kehittää kaupunkia ja kaupunkiympäristöä. Toisekseen täällä on löytänyt uusia ideoita, sekä myös vahvistusta omalle aiemmalle tekemiselle ja valinnoille, totesi Markku Niemi.

Markku Niemi kertoi CityIoT-hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen olevan tavoitteiltaan ja vaikutuksiltaan linjassa yleisesti hyväksi koettujen ja messuilla monipuolisesti esillä olevien Smart City -aktiviteettien kanssa. Hän lisää kaupungin saaneen tapahtumasta uusia ideoita ja kontakteja, joita tullaan mahdollisesti hyödyntämään Tampereen kaupungin nopeissa kokeiluissa. 

Nopeat kokeilut on konsepti, josta CityIoT-hankkeessa vastaa Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Heikkilä. 

- Konsepti tarjoaa yrityksille helpon kanavan päästä kiinni kaupungin tarpeisiin sekä testata ja kehittää omaa ratkaisua aidossa kaupunkiympäristössä ja luoda sitä kautta liiketoimintaa, summasi Heikkilä.

 

Hypestä liiketoimintaan

Näkyvissä on sekin, että Smart City -tekeminen on vakiintumassa kaikkia hyödyttävällä tavalla.

- Smart City on ohittanut hypevaiheen ja siirtynyt oikeaan liiketoimintavaiheeseen. Tällöin ratkaisuja tuottavien yrityksien ja palveluja tarvitsevien kaupunkien ja kaupunkilaisten intressit kohtaavat kaikkia hyödyttäväksi, summaa Markku Niemi.

Niemi mainitsee erittäin mielenkiintoisena Alankomaiden kansallisen Smart City -kehittämismallin, jossa viisi suurinta kaupunkia jakavat eri osa-alueiden kehittämisvastuut: 

-Tehdään yhdessä, mutta jokaisella on oma selkeä Smart City -tontti, jota kukin kaupunki kehittää ja jakaa sitten oppeja muihin kaupunkeihin. Tämän soveltuvuutta Suomeen olisi mielenkiintoista pohtia, toteaa Niemi.
 

JUSSI KANGASOJA
 

Smart City Expo World

Barcelona Smart City Expo World Congress on alansa merkittävimpiä tapahtumia, jossa esitellään uusimpaa osaamista ja kaupunkien välisen yhteistyön tuloksia.

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta