6Aika-artikkelit

< Takaisin

Kansainväliset opiskelijaryhmät ratkoivat CircVol-hankkeen haasteita ansiokkaasti

Kuvassa InnoStart-innovaatiotapahtuman voittajaryhmä: Erkka Pakanen, Mikko Seurujärvi, Nada Abass, Katja Jussila ja Alla Ageeva. 


Oulun kaupungin CircVol-hanke on hyötynyt uudenlaisesta kehittämisestä, kuten hackathoneista ja ideasprinteistä, ja on osallistunut muun muassa sOULUtions- ja InnoStart-tapahtumiin. Ideoita on hyödynnetty muun muassa Välimaan kiertotalousalueen brändissä.
 

sOULUtions-tapahtumassa 10.-12.4.2019 CircVol-hankkeen haaste oli digitaalisen ratkaisun kehittäminen viherrakentamisen materiaalien kiertoon ja uusiokäyttöön. Opiskelijaryhmä esitteli ideoita digitaalista alustaa varten. 

-Näen opiskelijayhteistyön tärkeänä, sillä tämän kaltaisten tapahtumien avulla viedään tietoa hankkeen tavoitteista opiskelijoille. Tiedon levitys on tärkeää varsinkin, kun hankkeessa kehitetään jotain uutta, mikä voi innostaa opiskelijoita tutkimaan asiaa pidemmälle, kertoi projektipäällikkö Venla Honkala.

-Tapahtumissa saa yhteistyökontakteja ja tuoreita ideoita näkyvyyden lisäksi, kertoi Honkala.

Oulun ammattikorkeakoulun InnoStart-tapahtumasta CircVol-projekti sai käyttökelpoisia ehdotuksia Välimaan kiertotalousalueen brändiin. Parhaat tulokset esiteltiin projektiryhmälle, joten ideoiden jatkotyöstäminen oli helppoa yhdessä mainostoimiston Välimaan brändin luomiseksi.

Välimaan kiertotalousalueen yksi tie nimetään Uusiotieksi opiskelijoiden ehdotusten ja alueen käyttötarkoituksen pohjalta. Nykyisessä brändissä on myös samoja värejä kuin opiskelijoiden ehdotuksissa.

Ryhmät olivat kansainvälisiä, mutta kieliongelmia ei päässyt syntymään. Koko tapahtumassa 250 liiketalouden opiskelijaa jakaantuneena 44:ään viiden hengen ryhmään, jotka ratkoivat neljän eri organisaation haasteita. Yhtä haastetta ratkoi 11 ryhmää.

- Opiskelijayhteistyö toimi hyvin. Opiskelijat olivat markkinoinnin alalta, joten haaste sopi heille paremmin kuin hyvin, kiittelee Venla Honkala.

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta